Eric Fehrnstrom. H. Clinton revoliucija prieš Katalikų Bažnyčią

Po to, kai karalius Henrikas VIII nutraukė ryšius su Katalikų Bažnyčia dėl santuokos reikalų, su katalikais buvo elgiamasi labai blogai. ...

index