Elliot Milco. Metafizikos atgaivinimas ir krikščioniškos visuomenės atgimimas

Šiandien mes išgyvename tai, ką galima pavadinti visišku krikščionybės dalyvavimo politiniame gyvenime žlugimu. Šį žlugimą liudija daug...

index