Kun. A. Končius, kun. R. Urbonavičius. Mažųjų pergalė (Dievo Tarnaitė Elena Spirgevičiūtė)

Visų Šventųjų Šventė mūsų žvilgsnius kreipia į Dangų – mūsų Tėvynę, kurioje mūsų broliai ir seserys šventieji amžinoje laimėje šlovina Vi...

index