Jonas Rudokas. Kas ir kodėl kūrė autonomiją Vilniaus krašte 1989–1992 m.

Revoliuciniai  1988–1991  m.  įvykiai  visoje  SSRS smarkiai paveikė ir Vilnijos gyvenimą: juk jie išryškino nacionalinius skirtumus, tautin...

index