Algirdas Degutis. Liberalizmas: metafizinės Ištakos (IV)

Trečiąją straipsnio dalį rasite čia *** Nuo scientizmo - prie nihilizmo Scientizmo metafizika, kuria remiasi liberalioji modern...

Algirdas Degutis. Liberalizmas: metafizinės Ištakos (III)

Antrąją straipsnio dalį rasite čia *** Scientizmo triumfas Šis skeptiškas ir net ciniškas požiūris į paveldėtą visuomenės tvark...

Algirdas Degutis. Liberalizmas: metafizinės Ištakos (II)

Pirmąją straipsnio dalį rasite čia *** Metafizinis maištas Platono ir Aristotelio, Augustino ir Akviniečio puoselėtas pasaulėva...

Algirdas Degutis. Liberalizmas: metafizinės Ištakos (I)

Liberalizmas kaip politinė doktrina remiasi prielaida, kad nėra racionaliai pagrindžiamų galutinių vertybių, nėra aukščiausiojo gėrio, ...

Algirdas Degutis. Atskirtis, įtrauktis ir ksenofilijos baigtis (III)

Antrąją teksto dalį galite rasti čia *** Vykdant „antidiskriminacinę“ politiką siekiama, viena vertus, ištrinti tas ribas bei atski...

Algirdas Degutis. Atskirtis, įtrauktis ir ksenofilijos baigtis (II)

Pirmąją teksto dalį galite rasti čia „Diskriminacijos“ ir „atskirties“ faktų paieška dabar yra pagrindinis pažangiojo socialinio krit...

Algirdas Degutis. Atskirtis, įtrauktis ir ksenofilijos baigtis (I)

„Atskirtis“, „įtrauktis“, „atvirumas“, „pozityvioji diskriminacija“, „įgalinimas“ — štai tik keletas naujų arba nauja prasme vartojamų ...

Algirdas Degutis. „Atviros visuomenės“ spąstai (III)

Antrąją straipsnio dalį rasite čia *** Įgydama galią riboti ir drausti privačią diskriminaciją ir taip kovoti su visuomenės „prieta...

index