Irena Bartusevičienė. Rezistencinės kovos

Kunigą Praną Račiūną, neseniai grįžusį iš lagerio po 15-os kalinimo metų, sutikau pas gydytoją Julytę Kuodytę – Eucharistinio Jėzaus seserų ...

index