Bronius A. Rasimas. Ar kultūros politika neišmanėlių rankose?

nefas.eu Neseniai iškilo į viešumą informacija, kad šiais metais yra sumažintas bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų finansavimas. Kil...

index