Archimandritas Rafailas (Karelinas). Mirties bausmė negimusiems

Visur girdime žodį „taika“, tačiau tai yra melas. Tai begėdiška veidmainystė. Tai viena iš žvėriškų šiuolaikinio civilizuoto pasaulio gri...

index