Jacob Phillips. Jozifo Ratzingerio palikimas dešiniesiems

Autorius yra žurnalistas ir akademikas, rašantis im1776.com portalui.  Pasauliui atsisveikinant su popiežiumi Benediktu XVI buvo nemažai kal...

Benediktas XVI: „Vienalytės santuokos“ įteisinimas yra „sąžinės iškraipymas“

Popiežius emeritas Benediktas XVI pasakė, kad „vienalyčių santuokų“ įteisinimas, vykstantis ne vienoje šalyje, yra „sąžinės iškraipymas“, pa...

Benediktas XVI. Apie principus, kuriais privalu vadovautis viešajai valdžiai

Komentuodamas Luko evangeliją, šventasis Ambraziejus primena, kad „galios institucija taip kyla iš Dievo, kad tas, kuris ją vykdo, pats...

Benediktas XVI. Susirinkimas: svajonė ir trauma

Skelbiame ištrauką iš naujos lietuviškai išleistos knygos „Benediktas XVI. Paskutiniai pokalbiai su Peteriu Seewaldu“. *** - Sept...

Benediktas XVI: Didžiulės Bažnyčios krizės priežastis yra Dievo išstūmimas iš liturgijos ir gyvenimo centro

Tekstas, pirmą kartą paskelbtas 2017 balandžio 15 d. (D. Šeštadienį) italų dienraštyje „Corriere dela Sera“. Šį trumpą tekstą Benediktas ...

Naujame interviu Benediktas XVI kritikuoja Vokietijos Bažnyčią

Popiežius emeritas Benediktas XVI savo naujame knygos pavidalu pasirodžiusiame interviu išreiškia abejonę dėl Katalikų Bažnyčios Vokietij...

Naujas Benedikto XVI interviu: Bažnyčia po Vatikano II-ojo susirinkimo išgyvena gilią krizę

Kovo 16 dieną popiežius emeritas Benediktas XVI davė interviu Italijos vyskupų konferencijos dienraščiui Avvenire.  Interviu metu jis ka...

Benediktas XVI. Apie Joną Solsberietį

Brangūs broliai ir seserys! Šiandien susipažinsime su Jonu Solsberiečiu, priklausiusiu vienai iš svarbiausių viduramžių filosofinių ...

Benediktas XVI. Kaip kalbėti apie Dievą?

Pagrindinis klausimas, kurį šiandien sau keliame: kaip kalbėti apie Dievą mūsų laikais? Kaip skelbti Evangeliją, kad jos išganingoji tie...

Benediktas XVI. Apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą

2008 m. kovo 26 d. Brangūs broliai ir seserys, „Et resurrexit tertia die secundum Scripturas – Kaip Šventajame Rašte išpranašauta...

Benediktas XVI. Žmogus yra daug daugiau negu genetinės informacijos kombinacija

Ištrauka iš kalbos Popiežiškosios gyvybės akademijos visuotinio susirinkimo nariams  2009 m. vasario 21 d. <…> Nuo tada, k...

Benediktas XVI. Šv. Teresė Avilietė

Popiežius Benediktas XVI 2011 m. pradžioje katechezėje pristatė didžiąją krikščionę ir Bažnyčios mokytoją šv. Teresę Avilietę. Teres...

Benediktas XVI. Apie pirmosios krikščionių bendruomenės maldą

Brangūs broliai ir seserys! (...) Apaštalų darbuose Lukas pasakoja ne tik apie didžiulį Šventosios Dvasios išliejimą Vakarienės kamb...

Benediktas XVI. Jėzaus gundymai

Knygoje „Jėzus iš Nazareto“ I d. (Katalikų pasaulio leidiniai, 2007) popiežius Benediktas XVI išplečia ir vieną slaptingiausių temų - Jė...

index