Vilniaus rotušėje rugsėjo 15 d. 10 val. vyks forumas apie prieškario Vilniaus lietuvius

„Mes Vilniuje gyvenome, daug išgyvenome ir daug patyrėme... Ir mes visi anaiptol nesijaučiame mitologinėmis būtybėmis…“ – rašė Meilė Lukšien...

Vidmantas Valiušaitis. Ekonominės Sukilimo priežastys

Šiandien - 1941 m. Lietuvos sukilimo pradžia. Kalbant apie Sukilimo motyvus, dažniausiai pabrėžiami politiniai (Lietuvos okupacija, masinis ...

Dominykas Vanhara. Lietuvos nepriklausomybės kovų stebuklas

Būtent stebuklas, nes kitaip, kaip tik stebuklu to, ką padarė tuo metu naujai įkurtos Lietuvos Respublikos laisvę gynę kariai 1918-1920 meta...

Paul Kengor. Bolševikų seksualinė revoliucija

Minėdami bolševikų įvykdytos Spalio revoliucijos metines, dalinamės ištrauka iš JAV analitiko dr. Paulo Kengoro knygos  „Išardymas“, kurioje...

kun. Mindaugas Martinaitis. Kalba prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo

Mielas ir brangus Monsinjore Alfonsai Svarinskai, Mieli ir brangūs čia palaidoti partizanai, Lietuvos laisvės gynėjai. Atvažiavome šiandien ...

Zigmas Zinkevičius. Mindaugo krikštas ir lietuviški poteriai

www.katalikutradicija.lt Suvienijęs Lietuvą Mindaugas skubėjo krikštytis. Jis suprato šio akto reikšmę. Anuomet į Europos valstybių bendriją...

Nacionalinis susivienijimas kviečia paminėti Sąjūdžio dieną

Birželio 3 dieną kviečiame paminėti Sąjūdžio įkūrimą prasmingiausiu būdu: žvelgiant į šiandienos Lietuvą Sąjūdžio tikslų šviesoje. 1988 metų...

Vytautas Sinica. Šimašius už sovietinę šeimą

Autorius yra politologas, Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas Įkarščio reklamuotis karo fone pagautas Vilniaus meras Remigijus Šimaši...

Linas Karpavičius. Leninas ir seksualinė revoliucija

Lietuva nenumaldomai artėja prie vieno įvykio. Jei pavyks jį prastumti, virš Lietuvos saulė švies skaisčiau, NATO gins Lietuvą daug įnirting...

kard. Sigitas Tamkevičius. LKB Kronikos leidėjo laiškas ateities kartoms

Sovietinės priespaudos metais kunigai ir aktyvūs pasauliečiai diskutavome, kaip pasipriešinti esamai prievartai. Supratome, kad negalime tyl...

Zigmas Tamakauskas. Didelio pasiaukojamo darbo ir drąsos vaisius – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“

Lietuvos Respublikos Seimas praėjusių metų gegužės mėn. 13 dienos posėdyje pritarė iniciatyvai  2022 –uosius skelbti proginiais  metais, ski...

index