Kun. Robertas Urbonavičius. Vardan ko?

Garbinkime Dievą:  Tėvą, ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią,  nes pasigailėjo mūsų. (introitas) Pirmą sekmadienį po Sekminių Bažnyčia d...

Kun. Robertas Urbonavičius. Vardan ko

Garbinkime Dievą:  Tėvą, ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią,  nes pasigailėjo mūsų. (introitas) Pirmą sekmadienį po Sekminių Bažnyčia ...

index