Christopher Caldwell. Politinis centras Europoje neišsilaikys

Jau maždaug penkerius metus centristinės restauracijos trokštantys žmonės skelbia, kad beprotybė baigėsi, o turintieji sveiko proto sugrįžo....

index