Kun. Shane Pezzutti. Pasiaukojimas

Kovo 8 d. sakytas pamokslas. „…Nes ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.“ Mes visada turi...

Shane Pezzutti. Pirmasis Jėzaus gundymas

Mes jau pradėjome šventąjį gavėnios laiką, mes ėmėme pasninkauti ir daryti atgailą. Gavėnia yra labai svarbus liturginis metas. Todėl pral...

Kun. Shane Pezzutti. Liežuvavimo nuodėmė

Kunigo Šeino (Shane) Pezzutti vasario 8 d. pamokslas. Kartą pas šventąjį Pilypą Nerį atėjo viena moteris ir prisipažino turinti siaub...

Shane Pezzuti. Liturginis judėjimas

Popiežius šv, Pijus V Kaip žinome, Tridento Susirinkimas, vykęs XVI amžiuje, buvo visuotinis Bažnyčios susirinkimas, kuris kovojo prie...

Shane Pezzutti. Laisvės sunaikinimas laisvės vardan (II)

Išdėstęs katalikiškus filosofinius laisvės principus, popiežius pradeda antrąją enciklikos dalį, kuri yra nukreipta prieš liberalizmą. Jis...

Shane Pezzutti. Laisvės sunaikinimas laisvės vardan (I)

Moderniuosius, t. y. Apšvietos filosofus ir šiuolaikinę septynioliktojo bei aštuonioliktojo amžiaus Europos filosofiją apskritai be galo st...

Kun. Shane Pezzutti. Skaistykla (pamokslas)

Kunigo Shane Pezzutti 2013 metų gruodžio 4-ą dieną sakytas pamokslas. Brangūs tikintieji katalikai, 1. Šiandien yra paskutinis lit...

index