Irena Petraitienė. Kard. V.Sladkevičiau istorija (VII): Nė prie vieno hierarcho širdis taip netraukė

„Vienintelė registracija, kuri svarbi, tai Viešpaties registracija“ „Dievo akivaizda – tas jungimasis su Dievu – didelė vertybė. Ding...

Irena Petraitienė. Kard. V. Sladkevičiaus istorija (VI). „Visi Kristaus stebuklai reikalingi žmogaus patarnavimo“

Rygos vyskupo P. Strods laidotuvėse, pirmas kairėje arkiv. T. Matulionis. P. Gaidos kn. „Arkivyskupas T. Matulionis“ nuotr. Rygoje užsi...

Irena Petraitienė. Kard. V. Sladkevičiaus istorija (V): Aukšti savęs atsižadėjimo krantai

Vysk. V. Sladkevičius, 1958 m. Ūžavo 1959-ųjų pavasaris. Jau buvo sukrauti alyvų žiedai, kai išaušo vyskupo Vincento Sladkevičiaus atsi...

Irena Petraitienė. Kas sukūrė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ stebuklą?

Vladas Lapienis Prieš 48-erius metus, 1972 m. kovo 19 d., pažymėtą šv. Juozapo, kuriam buvo lemta tapti paties Viešpaties Jėzaus Krista...

Irena Petraitienė. Kard. V. Sladkevičiaus istorija: tapimas pal. Teofiliaus Matulionio įpėdiniu

1957 m. gruodžio 25 d. konsekruotas vyskupas Vincentas Sladkevičius su pal.vysk. T. Matulionio dovanotais liturginiais rūbais. Žaslių...

Irena Petraitienė. Kard. V. Sladkevičiaus istorija: pirmieji kunigavimo metai

Kardinolo Vincento Sladkevičaus (1920-2000) 100-ųjų gimimo metinių proga Į Kietaviškes per fronto liniją ... Ėjo 1944-ieji. Trauk...

index