Kalėdinės mintys vysk. Teofiliaus Matulionio laiškuose

teofilius.lt Palaimintasis vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis rašė daug laiškų, nemažai jų išlikę iš Vladimiro kalėjimo ir Potmos inv...

Irena Petraitienė. Kard. V. Sladkevičiaus istorija: tapimas pal. Teofiliaus Matulionio įpėdiniu

1957 m. gruodžio 25 d. konsekruotas vyskupas Vincentas Sladkevičius su pal.vysk. T. Matulionio dovanotais liturginiais rūbais. Žaslių...

Kun. Nerijus Pipiras. Mečislovo Reinio ir Teofiliaus Matulionio laikysena kalinimų metu

Arkivysk. Teofilius Matulionis Mečislovas Reinys: pamokos Smolenske ir Daugpilyje Tiek arkivyskupas Teofilius Matulionis, tiek ir M...

Vysk. Teofiliaus Matulionio trečiasis tardymo protokolas

teofilius.lt Pirmąjį tardymo protokolą rasite – ČIA , antrąjį – ČIA . 1946-1947 metais Vilniaus KGB rūmuose vyko vyskupo Teofiliaus...

Pal. Teofiliaus Matulionio svarba Lietuvos Bažnyčiai – išskirtinė

vaticannews.va Jau pernai rudenį Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas paskyrė kun. Marių Talutį, Punsko (Lenkijoje) vikarą, palaimin...

Amžininkai apie pal. T. Matulionį: kada nors jis pagarsės kaip šventasis

teofilius.lt Vyskupas Antanas Urbšas, Liepojos (Latvijoje) ordinaras (latviškai savo pavardę rašė Urbšs), šiuos atsiminimus parašė gy...

Vysk. Teofiliaus Matulionio antrasis tardymo protokolas

teofilius.lt Pirmąjį tardymo protokolą rasite – ČIA . 1946 metais gruodžio 19 dieną, Vilniaus KGB rūmuose prasidėjo vyskupo Teofi...

index