Juozas Girnius: negalėjęs gyventi Lietuvoje, gyveno Lietuvai

Ar daug kultūrininkų, menininkų, mokslininkų savo darbais garsina Lietuvos vardą pasaulyje? Antai Karlas Jaspersas yra pasakęs: „Filosof...

Bronislovas Kuzmickas. Ką mums sako Juozo Girniaus palikimas?

J. Vercinkevičiaus nuotrauka Beveik nepastebimai praėjo iškilaus lietuvių filosofo ir kultūrininko Juozo Girniaus (1915-1994) gimimo 1...

Karolina Šiaulytė. Buvau įaugęs savon tauton neatplėšiamai

Minint dr. Juozo Girniaus 100-ąsias gimimo metines, VU TSPMI buvo surengta konferencija  šio iškilaus filosofo asmenybei, gyvenimui ir p...

Juozas Girnius. Lietuviai - pavojingo charakterio tauta

Juozas Girnius yra vienas iš tų kelių visų laikų Lietuvos filosofų, išdrįsusių nagrinėti sudėtingą, sunkiai apčiuopamą, bet labai svarbų...

Kęstutis Girnius. Tėčiui Lietuva didele dalimi buvo gyvenimo prasmė

Dr. Juozas Girnius su vaikais Šiemet sukanka 100-osios vieno iškiliausių lietuvių filosofo egzistencialisto, redaktoriaus ir kultūrinin...

Juozas Girnius. Krikščionybės ir ateizmo grumtynės mūsų tautoje

Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai paminėti Religinio pasaulio lietuvių katalikų kongreso rengėjų vardu kun. dr. Pr. Gaida mane pakvie...

index