Bronislovas Kaulakys. Lietuvos mokslas ir studijos: blizgesys ir skurdas

Pastaraisiais metais mokslui ir studijoms (universitetams ir mokslo institutams visų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui) iš valstybės biu...

index