Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį

Tai buvo didelio idealizmo kunigas   Mykolas Krupavičius, vėliau gavęs prelato titulą.  Šių metų gruodžio mėnesio 4 dieną sueina 50 metų nuo...

Mykolas Krupavičius. Socialinio išlaisvinimo moralinės sąlygos (II)

„Socialinės savaitės” neturėtų savo tradicinės dvasios, jei šitoj paskaitų serijoj pro tai būtų praeita tylomis. Tai ne dėl to, kad „sava...

Mykolas Krupavičius. Socialinio išlaisvinimo moralinės sąlygos (I)

1945 m. Prancūzijos „Socialinė savaitė” Tulūzoj, kaip paprastai, pagrindinai krikščioniškoj šviesoj išnagrinėjo visai žmonijai labai aktu...

Zigmas Tamakauskas. Mykolas Krupavičius - Lietuvos valstybingumo stiprintojas

Šių metų gruodžio mėnesio pradžioje minėtos prelato Mykolo Krupavičiaus mirties 45-osios metinės. Visas prelato Mykolo Krupavičiaus ...

Mykolas Krupavičius. Kas yra krikščioniškoji demokratybė? (II)

III. Kristaus paskelbtoji visuomeninė programa nepasiliko tuščia abstrakcija. Ją įgyvendinti pasiėmė Bažnyčia. Ji nuo pirmųjų savo es...

Mykolas Krupavičius. Kas yra krikščioniškoji demokratybė? (I)

Partijos vardas yra paprastai praktinės propagandos ri­bose jos vėliava. Dėl to vardo parinkimas nėra lengvas ir tuščias dalykas. Partijo...

index