Kun. Nerijus Pipiras. Dievo tarnas arkivyskupas J. Steponavičius: neperskaitytas laiškas

Kalba, pasakyta Didžiosios kovos partizanų parke šventinant stogastulpį Dievo tarnui arkivyskupui Julijonui Steponavičiui 2021 – 07 – 17. “K...

index