Augustinas Idzelis. Birželio sukilimo dalyviai darė viską dėl tautos ir Lietuvos ateities

Birželio 13 d., Čikagoje lietuvių šv. Kazimiero kapinėse palaidota istorinė asmenybė – inžinierius Pilypas Narutis-Žukauskas. Jis mirė ...

index