Steve Skojec. Penki žodžiai, kurie galėtų nuraminti audrą Bažnyčioje

Viename iš ašinių Evangelijos epizodų ir vienoje iš kelių akimirkų, kai apaštalai pradeda atpažinti tikrąją Kristaus galią, randame Jėzų ...

index