Gintaras Sungaila. Nietzschės pamišėlis ir Anzelmo neišmintingasis

„Linksmajame moksle“ Friedrichas Nietzsche pasakoja apie pamišėlį, der tolle Mensch , lakstantį turgavietėje su degančiu žibintu rankoje...

Gintaras Sungaila. Apie „naujuosius pagonis“

XX amžiuje Vakarų kultūroje išplito naujas reiškinys - „naujoji pagonybė“ (neopagonybė). Šio religinio judėjimo sekėjai, kurių esti ir L...

Gintaras Sungaila. Ar krikščionys mokė, jog Žemė - plokščia?

XII a. piešinys, vaizduojantis apvalią Žemę Mūsų laikais yra paplitusi renesanso laikais sukurta mitologija, atseit, viduramžiai buvo ...

Gintaras Sungaila. Mokslas ir religija

Šiandienos visuomenėje mokslas užima kone aukščiausią padėtį tarp to, ką senovės oratoriai vadino loci communes arba topoi (tarp bendrųj...

index