Janina Macukonienė. Romualdas Jalbžykovskis - nusipelnęs lietuvių engėjas Seinuose

Atminimo lenta Romualdui Jalbžykovskiui Seinuose Kodėl prie Vyskupų rūmų Seinuose prieš keletą metų prikabinta atminimo lenta žmogui, k...

index