Ignas Kriaučiūnas. Asmeninė desekuliarizacija

Straipsnis skelbtas žurnale „Ateitis“ (2018-ųjų 5-ajame numeryje). „Dievas mirė“ – 1882 metais pasakė Frydrichas Nyčė. Šis pasakymas ...

Krikščionybė Sirijoje. Dviejų tūkstantmečių istorijos pabaiga?

Ignas Kriaučiūnas | „Ateitis“ P radžia Sirija. Ankstyvosios krikščionybės, pirmųjų bažnyčių ir pirmųjų vienuolių žemė, vieta, ku...

index