Tikėjimo mokslo kongregacija. Pastabos dėl homoseksualių asmenų sąjungų teisinio pripažinimo projektų

Popiežius Jonas Paulius II pavirtino ir nurodė paskelbti šias Tikėjimo mokslo kongregacijos paprastojoje sesijoje priimtas pastabas per a...

TIkėjimo mokslo kongregacija. Dėl katalikų veiklos ir elgesio politiniame gyvenime

Romos Katalikų Bažnyčios Tikėjimo mokslo kongregacija, pirmininkaujama prefekto kardinolo Josepho Ratzingerio, išklausiusi Popiežiškosios...

Tikėjimo mokslo kongregacija. Doktrininė nota dėl katalikų veiklos ir elgesio politiniame gyvenime kai kurių klausimų

Tikėjimo mokslo kongregacija Doktrininė nota dėl katalikų veiklos ir elgesio politiniame gyvenime kai kurių klausimų (2002 lapkri...

Benediktas XVI: Didžiulės Bažnyčios krizės priežastis yra Dievo išstūmimas iš liturgijos ir gyvenimo centro

Tekstas, pirmą kartą paskelbtas 2017 balandžio 15 d. (D. Šeštadienį) italų dienraštyje „Corriere dela Sera“. Šį trumpą tekstą Benediktas ...

Tikėjimo mokslo kongregacija. Pastabos dėl homoseksualių asmenų sąjungų teisinio pripažinimo projektų

Perskelbiame tuometinio kardinolo ir Tikėjimo mokslo kongregacijos vadovo Josepho Ratzingerio (vėliau pop. Benediktas XVI) 2003 metais pare...

index