Jonas Gediminas Punys. Savivalda Lietuvoje. Seniau ir dabar

Žodžio „savivalda“ prasmė - mes patys valdome savo gyvenamosios vietos reikalus ir ūkinę veiklą. Savivalda yra neatsiejama nuo valstybė...

index