Kun. Robertas Urbonavičius. Prisikėliau ir dabar esu su tavimi

Prisikėlė iš kapo Viešpats, kuris už mus kentėjo ant kryžiaus, aleliuja. (Velykinė antifona) Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Pris...

Benediktas XVI. Apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą

2008 m. kovo 26 d. Brangūs broliai ir seserys, „Et resurrexit tertia die secundum Scripturas – Kaip Šventajame Rašte išpranašauta...

Didįjį tridienį ir per Velykas kviečiame prisiliesti prie Bažnyčios Tradicijos

Didžiojo tridienio ir Velykų pamaldos Vilniuje vyks ir pagal tradicines Romos apeigas. Kviečiame jose dalyvauti sostinės Šv. Kryžiaus (bo...

index