Nijolė Balčiūnienė. Lietuvybės puoselėjimui pašvęstas gyvenimas

Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Donato Malinausko premija skiriama asmeniui, prisidėjusiam prie Lietuvos nepriklausomy...

Nijolė Balčiūnienė. Mitingas „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę“ arba ką nutyli valdantieji

Sąjūdžio pirmeiviai, signatarai, menininkai, tautines vertybes puoselėjantis jaunimas ir  visi neabejingi Lietuvos likimui patriotai, kaip S...

index