Michael Coren. JAV prezidentas ir Inkvizicija

Mūsų dienų terorizmo lyginimas su Viduramžių Inkvizicija yra įtikinantis pareiškimas, tačiau taip pat jis yra ir atgyvenęs bei visiškai ...

index