kun. Edmundas Naujokaitis. „Bažnyčios krizė turi vardą – tai neomodernizmas“

www.katalikutradicija.lt Interviu su Šv. Pijaus X brolijos kunigu Edmundu Naujokaičiu. Kalbino Marius Parčiauskas. Ačiū, kad sutikote su mum...

Kun. Edmundas Naujokaitis. Lurdo Dievo Motina ir jos regėtoja

fsspx.lt Kiekvienas, apsilankęs Lurde, gali paliudyti: tai nepaprasta vieta, jokioje kitoje šventovėje taip nejaučiama gydanti Dievo galia, ...

Vilniuje vyks paskaita „Dievas Kūrėjas ar evoliucija?“

Tikėjimo ir mokslo santykis, evoliucijos teorijų suderinamumas su katalikų tikėjimu - tai temos, kuriomis verda karštos diskusijos ir į...

Kun. Edmundas Naujokaitis. Dieviškoji malonė ir žmogaus laisvė

Propatria.lt nuotr. Pirmaisiais krikščionybės amžiais Viešpats maloningai apsaugojo vakarinę Katalikų Bažnyčios dalį nuo didelių erezij...

index