Chose Ortega i Gasetas. Universiteto misija

www.alkas.lt Ištraukos iš: Chorkėches Ortegos i Gaseto (1883 –1955) knygos Mūsų laikų tema ir kitos esė  (Vilnius: Vaga, 1999), sklia...

index