Vida Lisauskienė. Kodėl, galėdami dirbti saviems, norime dirbti svetimiems

Teksto autorė yra Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Abraomas Kulvietis, bene mokyčiausias XVI amžiaus lietuvis,...

index