Peter Kwasniewski. Kodėl gitarų muzika neturėtų skambėti katalikiškose Mišiose

„Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula.“ ...

Peter Kwasniewski. Trūkio lex orandi tradicijoje pavyzdys: Gavėnios sekmadienių epistolės

Vienas iš labiausiai stulbinančių skirtumų, liudijančių trūkį ir netęstinumą tarp tradicinių lotyniškų Mišių ir Pauliaus VI Mišių, matyti...

Peter Kwasniewski. „Dvasinio neraštingumo“ problema

Peteris Kwasniewskis yra vienas ryškiausių dabarties amerikiečių katalikų intelektualų. Jį galima būtų laikyti renesansiniu žmogumi, nes ...

index