Vysk. Athanasius Schneider. Katalikai ir musulmonai tiki ne tą patį Dievą ir negarbina jo tuo pačiu būdu

Klaidingiausias ir pavojingiausias Abu Dabio dokumento „Apie žmonių brolybę pasaulio taikai ir bendram sugyvenimui“ (pasirašyto popiežia...

Dvylika vysk. Schneiderio patarimų katalikiškoms šeimoms

fsspx.lt Vyskupas Athanasiusas Schneideris iš Kazachstano išskirtiniame interviu „LifeSiteNews“ žinių portalui teigia, kad katalikai ...

Anthanasius Schneideris. Deramas katalikų atsakas į „Gay Pride“ fenomeną

A. Schneideris yra vyskupas augziliaras Astanoje (Kazachstanas), užaugęs po sovietų priespauda veikusioje pogrindžio bažnyčioje. Liepos 2...

Vysk. Athanasius Schneider. Vyskupų tyla dvasinės grėsmės Bažnyčiai akivaizdoje tolygi pritarimui klaidai

Kazachstano Astanos arkivyskupijos vyskupas augziliaras Athanasiusas Schneideris yra gerai žinomas daugeliui katalikų visame pasaulyje dė...

Vysk. Athanasius Schneider. Tikėjimo krizė šiandienos Bažnyčioje

Šiandieninio pasaulio mąstymą formuoja racionalizmo, natūralizmo ir antropocentrizmo doktrinos. Nuo Prancūzų revoliucijos laikų jos užka...

Vysk. Athanasius Schneider: santuoką ir šeimą puola ateistinė, neokomunistinė diktatūra

Mano brangūs broliai ir seserys Kristuje! Gyvename laikais, kai vienus iš gražiausių Dievo kūrinių - santuoką ir šeimą - grėsmingai puol...

index