Mirė partizanas Bronislovas Juospaitis-Direktorius

Klaudijaus Driskiaus fotografija Tekstas paskelbtas Lietuvos Gyventojų Genicido ir Rezistencijos tyrimo centro Facebook paskyroje. 2021 m. g...

Kęstutis Skrupskelis. Kaltę privalu įrodyti

Prof. Kęstutis Skrupskelis, Pro Patria nuotr. www.y-news.lt Prof. Kęstutis Skrupskelis yra filosofas, tarpukario Lietuvos istorijos tyrinėto...

LGGRT Centras: Jonas Noreika-Generolas Vėtra su naciais nekolaboravo

DĖL KALTINIMŲ JONUI NOREIKAI (GENEROLUI VĖTRAI) Vilnius, 2019-03-27 2015 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyri...

index