Partizano baigiamoji kalba Troikos teisme

„Varpas“ 2016 nr. 6 Tai nuostabi, kilni, patikėjusio okupanto žodžiu legalizuotis Lietuvos partizano – Juozapo Streikaus-Stumbro baig...

index