Kun. Robertas Urbonavičius. Dvasia, kuri vienija

Ateik, Šventoji Dvasia,  pripildyk savo tikinčiųjų širdis  ir įžiebk jose savo meilės ugnį. (Evangelijos antifona) Sekminių šve...

Kun. Robertas Urbonavičius. Veni Creator Spiritus

Ateik, Šventoji Dvasia,  pripildyk savo tikinčiųjų širdis  ir įžiebk jose savo meilės ugnį. (Evangelijos antifona) Sekminių šven...

Sekminės. Atsiųstasis Ramintojas.

Maždaug prieš šimtą metų vienas auksinės spalvos laivas išplaukė nuo Italijos pakrančių. Tame laive buvo vienas iš pačių ano laiko švie...

index