Alfonsas Vaišvila. Dėl paminklų koncepcijos (J. Krikštaponio klausimu)

www.tiesos.lt Nuvainikuokite didvyrius ir jūs demoralizuosite visą tautą (P. J. Buchanan) Mintys po diskusijos dėl Juozo Krikštaponio pamink...

Alfonsas Vaišvila. Teisinė pastaba dėl partnerystės tapatinimo su šeima

Vienas iš teisės principų draudžia nustatyti asmeniui pareigas, kurių jis objektyviai nepajėgus vykdyti. Draudžiama todėl, kad tokiu atveju ...

Alfonsas Vaišvila. Kada kyla klausimas dėl II pasaulinio karo pabaigos?

Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos pareiškimas, kad Lietuvai II pasaulinis karas baigėsi 1993 m. su sovietų armijos išvedimu iš Lietuvos...

Alfonsas Vaišvila. 1940 m. Lietuvos politinio elito paslauga okupantams

1941 m. sukilimui ir pokario rezistencijai buvo būdinga tai, kad jai teko kovoti dėl atkūrimo Lietuvos Nepriklausomybės, prarastos 1940 m...

Alfonsas Vaišvila. Kaip dvi aukos, praradusios kelią, kovoja dėl takelio

K. Škirpos gatvės pervardijimas, o dabar dar ir niekingas J. Noreikos-Vėtros lentos slaptas pagrobimas nakties metu nuo Vrublevskio bibli...

Alfonsas Vaišvila. Kam naudinga kalbą apie batus pakeisti šnekėjimu apie ratus?

Paskyrus 2019 m. M. Ivaškevičiui nacionalinę premiją už romaną „Žali“, kuriame yra epizodų, menkinančių ar kitaip žeminančių laisvės kovų...

Alfonsas Vaišvila: „ETT nurodymas pripažinti vienalytes „santuokas“ prieštarauja Konstitucijai“

LR Konstitucinis Teismas, pasinaudodamas ES Teisingumo Teismo suteikta galimybe, pradėjo nagrinėti bylą dėl užsienyje sudarytų vienalyčių...

Alfonsas Vaišvila. Antikonstitucinis valstybės įsipareigojimas neviešinti prisipažinusių MGB agentų

Viena iš daugelio laisvės kovų istorijos problemų yra ir MGB agentūros dešifravimo problema. Tačiau rezistencijai skirtoje istoriografijo...

Alfonsas Vaišvila. Ką norima pasakyti „Bunkerio“ simboliu?

Pozicija.org Lukiškių aikštė – pagrindinė Lietuvos aikštė. Ji pirmiausia – politinė erdvė su išskirtiniu turiniu. Todėl jos sutvarkym...

Alfonsas Vaišvila. Padidinta meilė asmeninėms teisėms ir neapykanta pareigai

Pranešimas konferencijoje Seime Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai paminėti 2016 m. gruodžio 12 d. *** Visi jubiliejai ir min...

index