Kun. Robertas Urbonavičius. Iš žaizdų atpažįstamas

„Pridėk čia ranką ir apžiūrėk vinių vietą;  jau nebebūk netikintis, – būk tikintis“, aleliuja. (Komunijos antifona) Įžengę į Vely...

index