Irena Petraitienė. Kan. Povilas Dogelis: istorinių įvykių akivaizdoje

Minint Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti 100-ąsias metines, prasminga prisiminti 1915 m. jos centro komiteto sekretorium...

index