Viduklėje sausio 21 dieną bus prisimintas mons. A. Svarinskas

Sausio 21 d., šeštadienį, 13 val. Viduklės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už mons. Alfonsą Svarinską. Tą dieną - Jo gimtadienis, o saus...

kun. Mindaugas Martinaitis. Kalba prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo

Mielas ir brangus Monsinjore Alfonsai Svarinskai, Mieli ir brangūs čia palaidoti partizanai, Lietuvos laisvės gynėjai. Atvažiavome šiandien ...

Nerijus Pipiras. Gyva tauta kol gyva jos atmintis

(Kalba, sakyta Ukmergės rajone, dukstynos kapinėse, prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo, 2020 – 07 – 04) „Ieškojau tėviškės tam...

Vysk. Jonas Kaunecko žodis iš mons. Alfonso Svarinsko kunigystės 65 metų jubiliejaus

Kodėl mes čia susirinkome? Čia mus specialiai sukvietė vyskupas Pranciškus Ramanauskas ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jų suokalbis s...

Kaip vysk. Pr. Ramanauskas Abezėje kun. A. Svarinską įšventino kunigu

Iš  „ Nepataisomasis. Mon. Alfonso Svarinsko atsiminimai, I dalis “ , 2014, 133-137 Kunigystės šventimai Iki Stalino mirties iš lag...

Jonas Čeponis-Vaidevutis. Prisiminimai apie mūsų kovą

Skaitytojams skelbiame Kūčių dieną mirusio partizano Jono Čeponio-Vaidevučio prisiminimus iš knygos NEPATAISOMASIS. VARDAN DIEVO, TĖVYNĖS...

Kun. Nerijus Pipiras. Žodis prie Monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo

propatria.lt nuotr. Kalba, sakyta 2019 m. liepos 13 dieną Ukmergės rajone, monsinjoro Alfonso Svarinsko partizanų parke, minint penktąs...

Tomas Viluckas. Kunigas ne sau (A. Svarinsko atminimui)

Po savaitės, liepos 17-ąją, minėsime penktąsias monsinjoro Alfonso Svarinsko mirties metines. Nepamiršdami jo pavyzdžio ir atminimo, kvie...

Petras Cidzikas. Smagu būdavo (atsiminimai apie kalinimą ir apie Alfonsą Svarinską)

V. Usinavičiaus nuotrauka Vakar, sausio 21 dieną, mirė rezistentas Petras Cidzikas. Tai kartu ir kito rezistento monsinjoro Alfonso Sva...

index