V. Šilas. Kalba Karaliaučiaus krašto žemės vardai

alkas.lt Kaip žmones, taip ir vandenis, konkrečias vietoves skiriame, surandame ir atpažįstame, jei jie pažymėti tikriniais vardais...

Vytautas Šilas. Lietuvos dvasinio atgimimo šauklys

alkas.lt Į XXI amžiaus pradžią atėjusi Lietuva lieka taip ir nesupratusi mūsų dvasinio amžininko Petro Cidziko fenomeno. 1998 m. rugp...

Vytautas Šilas. Testamentinis lietuvnininkų aktas

alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr. alkas.lt I pasaulinis karas dar tęsėsi, kai 1918 m. sausio 18 d. JAV prezidentas Thomas W. Wilsonas pa...

Vytautas Šilas. Kraštas be savo žmonių

Pažvelkime į XVIII ir XIX amžiaus žemėlapius. Šiaurinėje Rytprūsių dalyje esantys Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštai. Tai – Mažoji Lietu...

index