Sovietiniai įstatymai tebegalioja

propatria.lt nuotrauka  www.respublika.lt Vakar kreipimąsi į šalies prezidentą, Seimo pirmininką, teisingumo ministrą, Aukščiausioj...

propatria.lt nuotrauka 

Vakar kreipimąsi į šalies prezidentą, Seimo pirmininką, teisingumo ministrą, Aukščiausiojo Teismo pirmininkę bei generalinį prokurorą visuomenei pristatė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Algirdas Endriukaitis, vyskupas Jonas Kauneckas ir žinoma disidentė vienuolė Nijolė Sadūnaitė. Visi baisėjosi sprendimais smogikų atžvilgiu, priimtais „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“, paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno ir kitose bylose.

„Kai kurie teisėjai ir prokurorai legitimuoja sovietinę okupaciją, nes cituoja sovietinius teisės aktus ir jais vadovaujasi, nors yra prisiekę vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais“, - konstatuoja A.Endriukaitis.

„Tardymo veiksmai patys savaime nesudaro pagrindo baudžiamajai atsakomybei kilti juos atlikusių pareigūnų atžvilgiu, kadangi procesiniai tyrimo veiksmai buvo numatyti tuo metu galiojusiame Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo proceso kodekse“, - A.Endriukaitis pacitavo Vilniaus apylinkės teismo teisėjo Valdo Bugelevičiaus argumentą „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ byloje, taip iliustruodamas savo teiginį apie sovietinės okupacijos legitimavimą.

„Aukštesnysis prokuroras savo nutarime pagrįstai nurodė, jog Lietuvos okupacijos metu visi teisiami asmenys turėjo tokias pačias procesines garantijas, kurios buvo numatytos tuo metu galiojusiame Baudžiamojo proceso kodekse“, - tai dar viena, anot signataro, „auksinė“ V.Bugelevičiaus mintis, nors, pasak A.Endriukaičio, visi žinome, kokias „garantijas“ turėjo KGB kankinami asmenys.

N.Sadūnaitė prisiminė 1975-uosius, kai buvo teisiama už straipsnį „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikose“. Posėdis vyko tuščioje salėje, dalyvaujant tik teisėjui, sekretorei, prokurorui, 6-iems kagėbistams bei 6-iems automatais ginkluotiems kareiviams. Disidentei paklausus, kodėl salė tuščia, teisėjas atkirto, esą posėdis uždaras. Kaltinamajai pareikalavus, kad būtų išklausyti liudytojai, tariamas Temidės tarnas liepė užtilti arba priešingu atveju moteris bus išvaryta ir teismas vyks be jos. N.Sadūnaitė prisimena, kad prokuroras Jurgis Bakučionis sakė, kad ji nieko blogo nepadarė ir, jei tylės, galės eiti namo, tačiau po aštrios kaltinamosios kalbos jis pareikalavo 9-erių metų nelaisvės.

„Man, ką tik baigusiai vidurinę mokyklą, niekada neteistai“, - stebėjosi N.Sadūnaitė.

Pasak jos, tokie pat absurdai dedasi dabar sovietinių smogikų bylose.

„Dabartiniai teismai nesiskiria nuo sovietinių, bet dabar yra dar baisiau, nes tada buvo okupacija, o dabar gyvename laisvoje Lietuvoje“, - baisėjosi disidentė.

Vyskupas J.Kauneckas stebisi, kad sovietiniai kankintojai neteisiami. Pasak jo, negalima nesistebėti, kai Lietuvoje buvo per 700 tūkst. okupacijos aukų ir per 45 tūkst. kankintojų, trėmėjų, tardytojų, o iš jų tenuteisti 3. Tuo metu Prancūzijoje su naciais kolaboravo daug mažiau asmenų, bet iš jų nuteisti net 8 tūkst.

„Kaip vyskupas nereikalauju kolaborantų nuteisti, nereikalauju keršto, tačiau jie turi atsiprašyti, prisipažinti, tik tada bus galima jiems atleisti“, - kalbėjo dvasininkas.

A.Endriukaitis sakė, kad kartu su bendraminčiais dėl teisėjų ir prokurorų, kurie savo sprendimus priiminėjo vadovaudamiesi sovietine teise, kreipėsi ir į teisėjų, ir į prokurorų savivaldos organus, ir į Seimo valdybą, ir į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Tačiau vis gaudavo atsakymą, esą negalima kištis į procesinius veiksmus. Nors, pasak signataro, tai visiškai nesusiję su procesiniais veiksmais. Tai susiję su Konstitucijos bei priesaikos laikymųsi, nes visi minėti asmenys prisiekė vadovautis Lietuvos, o ne sovietiniais, įstatymais. Išbandžius visus įmanomus veiksmus, dabar kreipiamasi į šalies vadovus, kad šie teisėjų bei prokurorų savivaldos organus priverstų įvertinti tokius savo kolegų veiksmus. Ar šie nepažeidė Konstitucijos ir nesulaužė priesaikos.

„Teisėjai ir prokurorai cituoja LTSR teisę ir taip pateisina sovietų smogikus. Esą jie veikė pagal įstatymus, kurie leido kankinimus ir t.t. Tačiau vadovaujantis tokia pat logika, galima ir holokaustą pateisinti, nes šaudoma buvo todėl, kad tuomet veikė Adolfo Hitlerio įstatymai“, - taikliai palygino A.Endriukaitis.


Susiję

Nijolė Sadūnaitė 4729898415317380859

Rašyti komentarą

24 komentarai

Pikc Kažinkavičius rašė...

"„Dabartiniai teismai nesiskiria nuo sovietinių, bet dabar yra dar baisiau, nes tada buvo okupacija, o dabar gyvename laisvoje Lietuvoje“, - baisėjosi disidentė." Ne ji viena baisisi.

Paulius rašė...

Tiesiog stebėtinai juokingai skamba ta mantra „dabar gyvename laisvoe Lietuvoje“. Atsibuskite, pagaliau. kokia „laisva“? Net formalių laisvumo požymių nėra, o visi vis apie kažkokią mistinę „laisvą Lietuvą“ kalba. o tuo pačiu stebisi geometrine progresija augančiu zombiukų kiekiu. Gal jau vertėtų pradėti svarstyti kas su pačiais darosi?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Gera pastaba.

Unknown rašė...

Bare sėdėjo dvi mamos. Viena su suknele,kita su kelnėm. Viena užsisakė "Kruvinoji Merė",kita užsisakė mišrainės su krevetėm. Klausimas: kuri daugiau sumokės?

Nežiniukas rašė...

Tai priklauso nuo baro durų spalvos.

Anonimiškas rašė...

Seni nukvake perdylos. Neskiria tu sovietinių įstatymų galios mums nuo tuo metu galiojusių įstatymų kaip bendros visiems buvusios privalomos tvarkos. Sovietu psreigūnas, apklausdamas Sadunaite ar bet kokį eilinį vagį privalėjo tos tvarkos laikytis ir vien už tai negali būti šiandien teisiamas. Lietuvoje nėra įstatymų, skelbiančių visus sovietinius pareigūnus nusikaltėliais vien dėl buvimo sovietiniu pareigunu fakto. O kadangi nėra įstatymo, už teismo nera jo reikalauti. Dar daugiau. Džiaugtis reikia, kad teismas įstatymo nesusigalvoja ir galiojančio įstatymo laikosi. O ne burnoti. Ir neklausyti burnojanciu kvailių.

Paulius rašė...

taip, visas Nuernbergo procesas buvo teisinis farsas ir visame tame „procese“ buvo tik vienas teisingas teiginys, priskiriamas Goeringui, kad visas šitas „teismas“ tėra tik maginis nugalėtojų šokis ant nugalėtųjų kapo, neturįs nieko bendro su teise. Beje, vyskupas Kauneckas kalbėjo ne apie pareigūnus veikiančius įstatymo rėmuose, o apie tardytojus naudojusius ir tuometinių įstatymų draudžiamas priemones. derėtų prieš komentuojant pasistengti suprasti ką komentuojate

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...

Nors ne, klystu - nebūtinai aišku: tikimybė, kad tas veikėjas lieja pagiežą dėl to, kad šie garbingi žmonės yra prieš sovietines "viartibias" ir dėl to, kad jie yra prieš "europinias viartibias", yra iš esmės vienoda. :)

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Niurnbergo tribunolo legitimumas buvo grindžiamas nacių nusikaltimų padarymo metu galiojusios tarptautinės teisės normomis. Kažin kuo gali pagrįsti savo beprasmes šnekas šitie tauzytojai ? Ir ne, ne galiojusios tvarkos nesilaikymas keliamas kaip problema. Cituojamas teismo sprendimas aiškiai sako, kad tardytojai laikėsi galiojusių proceso taisykliu

Anonimiškas rašė...

Jeigu kažkuris vienas niekselis tardytojas ar net daugelis jų apklausų metu naudojo smurtą , tai buvo nusikaltimas ir pagal sovietinius įstatymus. Tačiau šiandien tai negali būti persekiojama dėl senaties. Akivaizdu, kad tokie veiksmai iki nusikaltimų žmogiškumui arba karo nusikaltimų netempia. O Prancūzijoje kolaborantų teismai vyko tuoj po karo, senatis dar nebuvo pasibaigusi.Lietuva buvo sunkesnės padetyje. Patys issirinkote vyr komunista Brazauską prezidentu ir patys saukiate, kodėl komunistai su visa savo veikla ir saugumo parankiniais (KGB juk buvo tik komunistų įrankis) ne už teisėtumo borto. Taip neįmanoma, vienu užpakaliu sėdėti gali vienoje vietoje. Prancūzai ne nacių statytini Vichy funkcionierių išsirinko prezidentu, o pasipriešinimo generolą. Nejaučiate skirtumo ? Nėra ko puodui piktintis katilo juodumu

Paulius rašė...

siūlyčiau dar pasišviesti. pasidomėti kas ir kodėl vyko Tokijo procese, kokie kilo jame skandalai kaip ir kodėl tai paveikė nuosprendžius bei pačio proceso pasekmes. na dar smagumo dėlei pasidomėti curtis lemay bei nimitzo komentarais. apie politinių „teismo“ procesų bei įrodymų rinkimo tvarką sovietuose, nekalbėsiu. tiek to - aišku su kuo turiu reikalą. Beje, prie gerų norų net tie,kurių vienintelis ir autoritetingiausias „informacijos šaltinis“ yra vikipedija, taip pat gali susidėlioti neiškraipytą faktinį vaizdą. tiesa, tam reikia turėti gebėjimą skaityti kas parašyta, o ne ką nori parašyti...

Nežiniukas rašė...

Pritariu Pauliui ir noriu paklausti anonimiško: kiliminis miestų bombardavimas yra ar nėra karo nusikaltimas?

Vokiečiai naudojo kiliminį miestų bombardavimą. Kodėl jie už tai nebuvo teisiami Niurnberge?

Henrikas Miuleris rašė...

Įdomi diskusija.

Pvz. sąjungininkai supleškino ir Drezdeną su visais civilių kūdikiais. Nei armijų generolai, nei politiniai teologai ar ideologai - nėj vienos pusės - neatsidūrė tarp 'tarptautinio tribunolo' teisiamųjų.

Pikc Kažinkavičius rašė...

"Patys issirinkote", "Nėra ko puodui piktintis katilo juodumu" - man čia toks "ja, sovietskij graždanin" versus "vy, litofcy". :)
Ir tas karštas troškimas apginti okupanto įstatymų "teisėtumą"... ;)

Paulius rašė...

Klausimas ar buvusių sovietinių okupantų „įstatymų teisėtumą“, ar naujųjų konformistų taikomų kažkokių anoniminnių supranacionalinių struktūrų primestų antikonstitutcinių įstatymų legitimumą

Pikc Kažinkavičius rašė...

LABAI geras klausimas. Antra vertus, neatmestinas variantas, kad "naujieji" yra tiesiog "senųjų" "tradicijų tęsėjai".

Anonimiškas rašė...

Kodėl būtent sąjungininkai ? Rusų armija vykdė keršto ir visiško išnaikinimo karo veiksmus prieš taikius vokiečių civilius. Stalinas jau buvo nusitaikes į Prūsiją, be to reikėjo pakelti kareivių dvasia žemų instinktų tenkinimu. Tai buvo aiškus karo nusikaltimai O nugaletojai nesedi teisiamųjų suole, nes kas gi juos ten pasodins.

Henrikas Miuleris rašė...

Anonimiškas
2020-03-03 19:18
Kodėl būtent sąjungininkai ?

- taigi ruskiai nieko bendro neturėjo su Drezdeno akcija - tai buvo JK ir JAV veika. Karo baigčiai praktiškai tai įtakos neturėjo ir tai buvo akivaizdžiai perteklinis ėjimas. Kas lyg ir turėjo atsidurti pas kokį tai tarptautinį teisėją ant stalo, bet neatsidūrė.

x rašė...

Ta disidentė tai spėju garliavos tvorą ir teismus trinanti violetinė bobelė, kurios senatvine silpnaprotyste naudojasi ir patvorio banditai, ir vargo politikieriai, ir kas tik netingi.

x rašė...

Vaje, patvorių šūdnaciai jau ir Niurnbergo procesą kvestionuoja. Farsas matote. O jau Goeringas koks šaunuolis, kokia išmintim suspindo Niurnbergo kameroje kelis menesius be morfijaus pasėdėjęs.
Tai ką naciai prikrėtė 1938-39 Čekijoje ir Lenkijoje turbūt irgi farsas, "neomarksistų" sapnas?

x rašė...

Čia tik mes, žinodami tolesnę karo eigą, galime pasakyti kad Drezdeno bombordavimas didelės įtakos neturėjo - vokiečiai ir toliau aršiai priešinosi. Bet nei britų generolai, nei atomines bombas numetę amerikiečiai ateities tuo metu matyti negalėjo.
O jei japonai būtų žinoję kad bombos tik 2 ir nebūtų pasidavę? Ir amerikiečiai vis tiek būtų praradę prognozuotus 1,5 mil. kareivių beimdami japonų salas. Ar tada branduolinių bombų numetimas irgi skaitytųsi perteklinis veiksmas?
Kol vyksta karas ir jo dalyvės nepažeidė tarptautinių susitarimų, kuriuos pačios pasirašė ir ratifikavo (dėl karo belaisvių, civilių ir pan.), tol niekas jokiame tarptautiniame teisme ir nesedės.

Henrikas Miuleris rašė...

Aš ne narplioti istorinės perspektyvos niuansus norėjau, o labiau teisingumo principo neįgyvendinimą užakcentuoti. Būtent teisingumo, o ne TEISUMO, kurlink ir veda, pvz. gerb. Kauneckas.

Drezdeną parinkau pailiustruoti situacijai, jog jame anuomet buvo supleškinti civiliai, tiek vietiniai miestelėnai, tiek karo belaisviai ir pabėgėliai. Britų žvalgyba to nežinoti negalėjo, kadangi tai ne šiaip bažnytkaimis, o rajono administracinis centras. Pats PM buldogas buvo prieš šią akciją.

item