Sovietiniai įstatymai tebegalioja

propatria.lt nuotrauka  www.respublika.lt Vakar kreipimąsi į šalies prezidentą, Seimo pirmininką, teisingumo ministrą, Aukščiausioj...

propatria.lt nuotrauka 

Vakar kreipimąsi į šalies prezidentą, Seimo pirmininką, teisingumo ministrą, Aukščiausiojo Teismo pirmininkę bei generalinį prokurorą visuomenei pristatė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Algirdas Endriukaitis, vyskupas Jonas Kauneckas ir žinoma disidentė vienuolė Nijolė Sadūnaitė. Visi baisėjosi sprendimais smogikų atžvilgiu, priimtais „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“, paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno ir kitose bylose.

„Kai kurie teisėjai ir prokurorai legitimuoja sovietinę okupaciją, nes cituoja sovietinius teisės aktus ir jais vadovaujasi, nors yra prisiekę vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais“, - konstatuoja A.Endriukaitis.

„Tardymo veiksmai patys savaime nesudaro pagrindo baudžiamajai atsakomybei kilti juos atlikusių pareigūnų atžvilgiu, kadangi procesiniai tyrimo veiksmai buvo numatyti tuo metu galiojusiame Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo proceso kodekse“, - A.Endriukaitis pacitavo Vilniaus apylinkės teismo teisėjo Valdo Bugelevičiaus argumentą „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ byloje, taip iliustruodamas savo teiginį apie sovietinės okupacijos legitimavimą.

„Aukštesnysis prokuroras savo nutarime pagrįstai nurodė, jog Lietuvos okupacijos metu visi teisiami asmenys turėjo tokias pačias procesines garantijas, kurios buvo numatytos tuo metu galiojusiame Baudžiamojo proceso kodekse“, - tai dar viena, anot signataro, „auksinė“ V.Bugelevičiaus mintis, nors, pasak A.Endriukaičio, visi žinome, kokias „garantijas“ turėjo KGB kankinami asmenys.

N.Sadūnaitė prisiminė 1975-uosius, kai buvo teisiama už straipsnį „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikose“. Posėdis vyko tuščioje salėje, dalyvaujant tik teisėjui, sekretorei, prokurorui, 6-iems kagėbistams bei 6-iems automatais ginkluotiems kareiviams. Disidentei paklausus, kodėl salė tuščia, teisėjas atkirto, esą posėdis uždaras. Kaltinamajai pareikalavus, kad būtų išklausyti liudytojai, tariamas Temidės tarnas liepė užtilti arba priešingu atveju moteris bus išvaryta ir teismas vyks be jos. N.Sadūnaitė prisimena, kad prokuroras Jurgis Bakučionis sakė, kad ji nieko blogo nepadarė ir, jei tylės, galės eiti namo, tačiau po aštrios kaltinamosios kalbos jis pareikalavo 9-erių metų nelaisvės.

„Man, ką tik baigusiai vidurinę mokyklą, niekada neteistai“, - stebėjosi N.Sadūnaitė.

Pasak jos, tokie pat absurdai dedasi dabar sovietinių smogikų bylose.

„Dabartiniai teismai nesiskiria nuo sovietinių, bet dabar yra dar baisiau, nes tada buvo okupacija, o dabar gyvename laisvoje Lietuvoje“, - baisėjosi disidentė.

Vyskupas J.Kauneckas stebisi, kad sovietiniai kankintojai neteisiami. Pasak jo, negalima nesistebėti, kai Lietuvoje buvo per 700 tūkst. okupacijos aukų ir per 45 tūkst. kankintojų, trėmėjų, tardytojų, o iš jų tenuteisti 3. Tuo metu Prancūzijoje su naciais kolaboravo daug mažiau asmenų, bet iš jų nuteisti net 8 tūkst.

„Kaip vyskupas nereikalauju kolaborantų nuteisti, nereikalauju keršto, tačiau jie turi atsiprašyti, prisipažinti, tik tada bus galima jiems atleisti“, - kalbėjo dvasininkas.

A.Endriukaitis sakė, kad kartu su bendraminčiais dėl teisėjų ir prokurorų, kurie savo sprendimus priiminėjo vadovaudamiesi sovietine teise, kreipėsi ir į teisėjų, ir į prokurorų savivaldos organus, ir į Seimo valdybą, ir į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Tačiau vis gaudavo atsakymą, esą negalima kištis į procesinius veiksmus. Nors, pasak signataro, tai visiškai nesusiję su procesiniais veiksmais. Tai susiję su Konstitucijos bei priesaikos laikymųsi, nes visi minėti asmenys prisiekė vadovautis Lietuvos, o ne sovietiniais, įstatymais. Išbandžius visus įmanomus veiksmus, dabar kreipiamasi į šalies vadovus, kad šie teisėjų bei prokurorų savivaldos organus priverstų įvertinti tokius savo kolegų veiksmus. Ar šie nepažeidė Konstitucijos ir nesulaužė priesaikos.

„Teisėjai ir prokurorai cituoja LTSR teisę ir taip pateisina sovietų smogikus. Esą jie veikė pagal įstatymus, kurie leido kankinimus ir t.t. Tačiau vadovaujantis tokia pat logika, galima ir holokaustą pateisinti, nes šaudoma buvo todėl, kad tuomet veikė Adolfo Hitlerio įstatymai“, - taikliai palygino A.Endriukaitis.


Susiję

Nijolė Sadūnaitė 4729898415317380859
item