Netekome istoriko, visuomenės veikėjo Romo Batūros

Eidamas 83 metus, vasario 2 d. mirė žinomas Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Romas Batūra. Romo Batūros pasirinkimas būti L...


Eidamas 83 metus, vasario 2 d. mirė žinomas Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Romas Batūra.

Romo Batūros pasirinkimas būti Lietuvos istoriku nebuvo atsitiktinis. Anksti netekęs savo tėvo – Lietuvos karininko, šunų suplėšyto Gulago lageryje, niekad nenustojo vilties vėl pamatyti Lietuvą laisvą. Iš praeities stiprybės semiasi ne viena tauta, lietuviai irgi, tad istorija – objektyviai paremta faktais, o ne asmeninėmis nuomonėmis – jam buvo mokslas, kurio pasiekimais turi naudotis visi išsilavinimo siekiantys žmonės, tame tarpe ir ginant savos valstybės interesus. 

Dar 1975 metais išleistoje knygoje „Lietuva tautų kovoje prieš Aukso Ordą“ jis pateikė platų panoraminį  vaizdą, kas grėsė Europos tautoms ir kas tą grėsmę sutvardė. Jis išnagrinėjo Lietuvos pergalę Šiaulių (Saulės) mūšyje 1236 metais, istoriškai įvertino Mėlynųjų vandenų mūšio pergalę 1362/1363-siais, nagrinėjo sukilimus prieš carinę Rusiją įrodydamas siekį ir reikšmę atkuriant jau savarankišką Lietuvos valstybę. Vėliau aktyviai įsijungęs į Sąjūdžio veiklą ir ilgą laiką jam vadovavęs po Kovo 11-tosios, jis pats ir su kariūnais aplankė visas Lietuvos laisvės pokario kovų vietas ir 2009 m. išleido knygą.

Būdamas mokslininkas visada jautėsi dar esantis skolingas visuomenei, jautėsi to ar kito darbo dar nepadaręs, nepabaigęs, piktinosi savo kolegomis, kurie vietoje istorinių tyrinėjimų pasivertė politologais ar net polittechnologais buvusių okupantų naudai. Netekome drąsaus žmogaus, užsispyrusiai ir principingai  gynusio lietuvišką Lietuvos istoriją. 

Romas Batūra taip pat buvo ilgametis šalies vandensvydžio rinktinės žaidėjas, Lietuvos čempionas ir daugkartinis prizininkas.

Atsisveikinimas su velioniu Vilniuje, M. K. Paco g. 4 esančioje šarvojimo salėje penktadienį  8.30 – 17.00 val. Urna išnešama šeštadienį 13.20 val. 


Susiję

Romas Batūra 6118595771638110881

Rašyti komentarą

item