Angelė Raudienė. Kam užmynė ant nuospaudos tikybos mokytoja?

Skelbiame redakcijos gautą Telšių gimnazijos tikybos mokytojos Loretos Raudytės mamos tekstą, kuriuo dalinamasi pamąstymais ir įspūdžiais...

Skelbiame redakcijos gautą Telšių gimnazijos tikybos mokytojos Loretos Raudytės mamos tekstą, kuriuo dalinamasi pamąstymais ir įspūdžiais po garsiojo „gėjų kanibalų“. Tekstą skelbiame iškart po pasirodžiusios žinios, jog Lygių galimybių kontrolierė, pati iniciavusi tyrimą, pati priėmė sprendimą, jog L. Raudytė pamokoje skatino diskriminaciją, ir argumentavo jį ideologiniais argumentais apie tai, kokios vertybės privalo būti ugdomos tikybos pamokose. Linkime mokytojai ir visai Bažnyčiai sėkmės kovoje už savo ir mūsų visų žodžio laisvę ir tikimės, kad politikai bei visuomenė neliks pasyvūs, stebėdami šį istorinį susidorojimą. 

Laisva nuo pamokų diena. Ji vos ne minutės tikslumu suplanuota. Penktadienį daug pamokų. Pasiruošimas joms užima nemažai laiko. Artėja istorijos ir tikybos metodinių ratelių organizuojamas rajoninis moksleivių konkursas, skirtas Žemaičių krikšto 600 metinėms pažymėti. Baigiamieji pasirengimo jam darbai. Vyskupijos katechetikos centrui skubiai reikia pateikti informaciją apie šiais metais nuveiktus rajono tikybos mokytojų darbus. 

Tačiau planas griūva kaip kortų namelis. Tuoj po pusryčių– skambutis iš kažkokio neprisistačiusio DELFI korespondento. „Mane ketina perduoti prokuratūrai.  Tikriausiai pasodins į kalėjimą“, -sako ji išeidama iš savo darbo kambario. Maniau, kad juokauja. Iš veido ir balso skambesio suprantu, kad kažkas rimta. „Dabar tikrai įsitikinau, kad homoseksualizmas yra ideologija“,- sako ji ir trumpai paaiškina situaciją. Jos mokinė nufotografuotas skaidres, naudotas pamokoje, nusiuntusi į DELFI. Tai buvo amerikiečių psichologo ir sociologo Pauliaus Cameron‘o, tyrusio homoseksualinio gyvenimo būdą, padarytos išvados. Paskambinęs korespondentas ją kaltinąs už šmeižtą prieš gėjus per vakarykštės dienos tikybos pamoką. Pasiūlęs susipažinti su skelbiamu Andriaus Tapino straipsniu. Abi nueiname prie kompiuterio. Atsidarome DELFI. Matome kai kurias jos vakar per pamoką moksleiviams rodytas skaidres. Perskaitome komentarą, pilną neapykantos, paniekos, siūlantį “tokią mokytoją laikyti už kelių šviesmečių nuo vaikų“, reikalaujantį kraujo: „...lėks ne viena galva“. 

Mokinė, atsiuntusi į DELFI šią medžiagą, esanti drąsi, šauni. Tai - Lietuvos ateitis. O štai su mokytoja, rodančia šešiolikmečiams moksleiviams tokias vulgarybes, kaip teigia DELFI ir Tapinas, reikia susidoroti - nedelsiant mesti lauk iš mokyklos.

Skambutis. Mokyklos direktorius kviečia skubiai ateiti. Nespėjus jam net tinkamai paaiškinti, kas sukėlė tokią audrą, mokyklą užgriūva televizija iš Klaipėdos. Iš visų pusių fotografuojama, reikalaujama paaiškinimų. Filmuojama mokykla, visi jos pašaliai. Po jos - kita televizija. Iš Vilniaus. ir vėl viskas iš naujo. Visi sugluminti. Apie normalų darbą mokykloje negali būti ir kalbos. Kolegos, mokiniai į visa tai reaguoja labai jautriai, nors mažai kas žino ir supranta, kas čia įvyko. 

Nekantrauja švietimo skyrius. Prieš susitikdama žurnalistus vedėja nori bent pasikalbėti su mokytoja. 
Klausomės radijo, žiūrime įvairių televizijos studijų laidas. Beveik be perstojo skelbiama ir skelbiama mokytoją žeminanti pikta informacija. Vis pridėdamas vienas kitas sakinys po atliekamų “žurnalistinių tyrimų“. Tarsi Lietuvą būtų okupavusi svetimos šalies kariuomenė. Rodoma mokykloje filmuota medžiaga. Net žmogžudį sugavę vesdami prieš kameras pridengia veidą. O čia - be pasigailėjimo. Iš priekio ir iš šono. Skelbiami vardas ir pavardė. Jau ir švietimo ir mokslo ministrė siūlo tokios mokytojos nelaikyti mokykloje, nors išmesti ją neturinti galimybių – tai esąs savivaldybės reikalas. Telšių meras, žinoma, irgi pritaria ministrei. Duotas postūmis iš „viršaus“. 

Kaip anais laikais, kai okupuoti buvom. Štai ir interviu su žinomais politikais. Negalima toleruoti, Gabrieliaus Landsbergio nuomone, nuo gyvenimo atsilikusios mokytojos ir mokyklos , kurioje ji dirba. Ten esanti tokia tamsa... Smerkia ir gatvėje užkalbinti „telšiečiai“ kažkodėl su didmiesčio panorama fone už jų nugaros. Tokių dalykų vaikučiams esą nevertėtų aiškinti. Nors tiesą sakant, niekas nesidomi, kas, kaip ir kodėl buvo aiškinama pamokoje šešiolikmečiams gimnazistams. Į televizijų studijas kviečiami vienas už kitą iškalbingesni asmenys. Baisu - homofobija. Kas bijo? Ji ? Ar tie visi, ją puolantieji,– tos nuolat mokiniams besišypsančios tikybos mokytojos, kaip R. Miliūtės laidoje „Teisė žinoti“ sekmadienį apibudins ta pati informaciją DELFI perdavusi abiturientė? 

„ Kaip jūs ištveriate šį visai Lietuvai svarbų išbandymą. Man jis priminė anglų princesės Dianos likimą. Tik aš tada niekaip negalėjau įsivaizduoti, kaip tokio aukšto rango žmogus demokratinėje valstybėje negali apsiginti nuo žurnalistų persekiojimo. Tiesa, ten tie persekiojimai tęsėsi labai ilgai. O štai čia, Lietuvoje, tokia pragaro mašina paleista per vieną dieną. Dėl to jums daug sunkiau. Tikras košmaras. Žiūrovams ir klausytojams buvo liejami užprogramuotų frazių srautai. Tą matė visi. Bet matyt dėl to jie ničnieko ir neįtikino,“ – taip kitą dieną apibudins situaciją  vienas iš mums artimų žmonių, stebėjęs, apie ką rodė ir kalbėjo ketvirtadienį beveik visos Lietuvos informacijos priemonės. 
Stengiamės suprasti, kas ir kodėl užsuko tą „pragaro mašiną“...

Atsiremsiu į šiuos apaštalo Pauliaus žodžius: „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis...“ (Ef 6, 12) 

Kodėl įvairių studijų ir net LRT dirbantys žurnalistai atsidūrė toje „tamsybių pasaulio“ karalystės pusėje? Stengėsi įbauginti? Išvydome visas jų žurnalistinės „kūrybos“ variacijas: nuo specialiai sudėliotų, kad baisiau atrodytų, reklaminių montažų iki pokalbių su užsakovų bendraminčiais, jų straipsnių ir komentarų. Tie, kurie buvo kitos nuomonės, nors buvo kalbinti, mūsų žiniomis, į ekranus nepateko. Aiški  neteisybė, kurią “demokratinėje šalyje” vykdo  vien tik oficialiai nuomonei pralaidi galingoji žiniasklaida kartu su valdžios institucijomis. Neįmanoma pabėgti nuo įspūdžio, kad vėl sugrįžome į tą pačią autoritarinę valstybę, iš kurios manėme seniai išėję.

Įdomi patirtis: kai kurie su filmavimo grupe atvykę televizijos darbuotojai, išėję po atlikto darbo į mokyklos koridorių, nešykštėjo gerų žodžių, reiškė palaikymą. „Tai kodėl gaudote lyg nusikaltėlę?“, -klausė priėjusi viena mokytoja. – „Jei nedarysime, ko iš mūsų reikalauja, išmes iš darbo“. 

Suprantama. juk veikia  beveik toks pat „blogio imperijos“ mechanizmas kaip ir tuomet mus okupavusioje totalitarinio režimo šalyje, kurią būtent taip pavadino Amerikos prezidentas R. Reiganas. Dar nespėjome užmiršti. Tik dabar technologijų amžiuje puolimas stipresnis, nes spartesnis ir efektyvesnis. Išsigąsta ne vienas. Pirmiausia tie, kurie labiausiai pažeidžiami. Darbas - daugelio šeimos maitintojų ir išlaikytojų bambagyslė. Todėl ir regime tai, ko dar nepamiršome: vienoks požiūris (veiksmu) deklaruojamas viešam naudojimui , kitoks – pašnibždomis. Nevienareikšmiškai pasielgs ir Telšių mero sudaryta švietimo skyriaus darbuotojų komisija, dvi savaites tyrusi „nusikaltimą“, kruopščiausiai peržiūrėjusi visus planus, išnagrinėjusi visas šioje ir kitose pamokose naudotas priemones, kalbinusi klasės, kurioje vyko ši pamoka mokinius, informaciją į DELFI perdavusią mokinę, Telšių jaunimo liberalaus jaunimo organizacijos atstovą, gimnazijos moksleivių Prezidentūrą, mokyklos vadovus, tikybos mokytojų rajoninio metodinio ratelio narius ir jokio kito prasižengimo, išskyrus pamokoje rodytas ir visai Lietuvai per televiziją paviešintas skaidres, nesuradusi. Ji konstatuos, jog pasinaudota kontraversiškai vertinamo autoriaus išvadomis, o panaudota medžiaga pamokoje yra perteklinė. Tyrimo išvada: „Ji nevykdė Lietuvos Respublikos švietimo 49 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos mokytojui – užtikrinti mokinių saugumo, geros kokybės ugdymo, gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų“. Rekomendaciją nubausti duos mokyklos vadovybei, kuri beveik po mėnesio (gegužės 25 dieną) gavusi šio tyrimo protokolą taip ir padarys. Tikėkim, kad tas veiksmas atliktas dėl šventos ramybės. Užbaigta mokinių labui. Gimnazijoje  prasideda egzaminų sesija. 

Mokytoja gavo papeikimą - mažareikšmį įrašą žmogaus darbo biografijoje. Bet tai juk parodymas, jog esi kaltas... Dėl ko? Už ką? 

Neteko girdėti (to, neabejoju, neaptiko nė kruopščiai pažeidimų ieškoję tyrėjai), kad bent vienas mokinys būtų kur nors ir kada nors šios mokytojos smerkiamas ar įžeistas, pažemintas, įskaudintas, kad būtų pažeistos jo teisės, neleista išsakyti nuomonės. Ir  kas Lietuvoje galėtų paaiškinti, ką turi bendra įstatymo 49 str. su mokytojos “nusižengimu”: “pasinaudota kontraversiškai vertinamo autoriaus išvadomis, o panaudota medžiaga pamokoje yra perteklinė”? 

Keistai atrodo visas šis spektaklis, kai pats Tapinas patvirtina, jog Vilniaus universiteto  “Medicinos fakulteto studentai mokosi iš 2000 metais išleisto vadovėlio, kuriuose (matyt, norėta pasakyti “kuriame”) lesbietiška meilė prilyginama iškrypimui ir tokios iškrypėlės  dažniausiai būna silpnaprotės infantilės ar psichopatės.”  Juk čia kalbama apie patį geriausią  Lietuvos universitetą, kurio atsakomybė žymiai pranoksta Telšių gimnazijos mokytojos pajėgas ir atsakomybę. Jis turi pakankamai pajėgų, leidžiančių patikrinti, kur, kiek ir kada yra suklydęs JAV”Šeimos tyrimo instituto”  vadovas P. Cameron’as. Bet jis to nepadarė, o žiniasklaidos  išgarsintas žurnalistas neišdrįso pareikalauti, kad nuo šio dėstytojo  būtų atskirti studentai “už kelių šviesmečių” arba “lėktų jų galvos”. Matote, kas leista Jupiteriui – neleista jaučiui.

Ženklas duotas. Ne tik šiai tikybos mokytojai – visiems Lietuvos tikybos mokytojams: nedrįskite mokiniams sakyti to, ką manote, suprantate ar žinote; sakykite, ko dabar reikalaujama. Sakykite jiems, kad jau nėra lytinio gyvenimo normų ir nukrypimų nuo šių normų, kad niekada nebuvo normaliai žmogaus biologinei prigimčiai svetimų lytinių santykių, kuriuos praktikuoja homoseksualūs ir kai kurių kitų orientacijų asmenys, kad bet kokie seksualiniai santykiai yra toks pat gėris, jeigu tik pasitaiko žmonių, kurie taip mano. 

Duotas ženklas ir Katalikų Bažnyčiai, ruošiančiai ir siunčiančiai į mokyklas dirbti su vaikais ir jaunimu tikybos mokytojus, drįstančius aiškinti iki kokių protu sunkiai suvokiamų veiksmų nuveda nevaldoma seksualinė aistra ir kaip reikia vengti kelių, stumiančių žmogų į visišką degradaciją. Signalas jums: sudrauskite, jei norite kad jus pakęstume. O jei ne... Juk nujaučiate kaip gali būti, pajungsime visas galias: ir panašias į tas, kurios  buvo naudotos  proletarinėje revoliucijoje, ir tik savo laisvę išpažįstančias  bei ginančias „pažangiąsias“ laisvojo Vakarų pasaulio jėgas.

Duotas ženklas visoms Lietuvos mokykloms ir jų mokytojams. Ne tik tikybos. Jei kalbėsite lyčių lygybės tema, šiukštu, nedrįskite, sakyti mokiniams Europos kultūros tradicijomis pagrįstos nuomonės, besiremiančiosi graikų filosofais, Šventuoju Raštu, Bažnyčios požiūriu. „Geriau visai nekalbėkite apie mus, - sakė į INFO - televizijos laidą R.Tapinienės pakviestas gėjų lygos vadovas: “Pakvieskite. Atvažiuosime ir moksleiviams paaiškinsime, kas mes ir kokie esame“. Net direktoriaus telefonu paklausė: “Ar priimsite?“  Štai jums! Visais informaciniais kanalais kiekvienas galite palaikyti LGBT nuomonę, prašom ją skelbti visai Lietuvai. O kitos nuomonės? Jau matėte, kas vyksta net tuo atveju, kai supažindinami mokiniai su kitokią nuomonę liudijančiu šaltiniu.

Duotas ženklas visai Lietuvai. Nemiegokite! Seksualinė revoliucija, prasidėjusi JAV praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, persiritusi per Europą, jau užgriuvo ir mūsų šalį. Lig šiol jos alsavimą jautėme tik iš tolo. Dabar grybštelėjo ir mus, tuos žmones Lietuvoje, kuriems šios žurnalistų iškeltos problemos niekada nebuvo aktualios.   Jau  spėjome įsitikinti : kiekviena revoliucija – tai prievarta,  reiškiama ne tik manifestacijomis gatvėse, daužanti parduotuvių vitrinas, padeginėjanti  namus ir automobilius gatvėse, bet ir laužanti žmonių likimus, keičianti jų gyvenimus. Ir šiuo atveju spėta pareikalauti, kad „lėktų galvos“. Jau gana daug Lietuvoje yra jos vykdytojų - revoliucionierių: žurnalistų, politikų, net valdžios žmonių. Gal „jie neturi kuo pateisinti savo nuodėmės“ (Jn 15,22)? ( „Jeigu nori pateisinti moraliniu atžvilgiu neteisingą elgesį, turi būti pasiruošęs pateisinti kitų amoralų elgesį“ (R.R.Reilly)), o norėdami apsiginti nuo savo sąžinės priekaištų naudoja išmėgintą puolimo taktiką? Jie – jėga. 

O gal jie  net „nežino, ką darą“ (Lk 23,24) – nori būti šiuolaikiški ir „madingi“?

Tikėkimės, kad šį kartą jie atsitraukė. Ar ilgam? Kovos laukas – jaunų žmonių sielos: jų protai ir širdys. Ar išsaugosime jas? Ar atlaikysime? Turėkime vilties - seksualinė revoliucija neišvengiamai žlugs, kaip ankščiau ar vėliau žlugo visos revoliucijos. Jų laimėjimai laikini. “Kiekviena kova reikalinga aukų“ (J.Janonis). Geriau, kad jų būtų kuo mažiau... 


Susiję

Įžvalgos 2470164044141946390

Rašyti komentarą

44 komentarai

Anonimiškas rašė...

Ačiū už puikų straipsnį ,kviečiantį nepasiduoti per jėgą kišamam moraliniui nuopoliui, už kvietimą priešintis jėgoms , norinčioms mus sunaikinti žūtbūtinai, kaip tautą,

Kiemsargis rašė...

Geras straipsnis.Delfis turėjo pats pirmas jį paskelbt.

Anonimiškas rašė...

Pasigendu griežtos KB hierarchų pozicijos. Jei Telšių tikybos mokytojos nepavyktų apginti, katalikai turėtų nedelsiant suspenduoti tikybos mokymą, kol į dėstymo turinį nesikiš chunveibinai tapinai.

Unknown rašė...

Niekas taip nesibaigs. Dievas atlygins. Lietuvos žmonės, ruoškitės krikščioniškam atgimimui! Velnynas bus sutraiškytas!

Anonimiškas rašė...

visiskai sudinas tekstas, Bet propatria aisku tik suda ir spauzdina.
Turi viena nuomone ja ir kala per dienas. kvailiu burelis

Petras Šidagis rašė...

Tvirtybės tikybos mokytojai ir Dievo palaimos.

Anonimiškas rašė...

Būtų įdomu šį straipsnį nusiųsti registruotu paštu (su pasirašytinu įteikimu) į Delfio redakciją. Su prašymu atspausdinti. Įdomu ką leftistų ir iškrypėlių media priemonė atsakytu?

Anonimiškas rašė...

Vyksta paprastas susidorojimas su kitaip manančiais ir mąstančiais. Lygiai toks pats kaip komunistinėje Rusijoje, nacistinėje Vokietijoje ar bet kurioje totalitarinėje valstybeje. Deja ES jau yra totalitarinė diktatūra, prisidengusi "demokratijos vertybių kūrimu", susidorojanti su kiekvienu kas stoja prieš jų valdžią ir sistemą.

Pikc rašė...

Kalbant apie susidorojimą: kaip ir visi ad hoc sukurpti teisės aktai "žymusis" BK170 yra kiauras per visus galus - ir gali būti panaudotas prieš pačius tolerastinius chumveibinus:
"2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl [...] TIKĖJIMO, ĮSITIKINIMŲ ar PAŽIŪRŲ, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų." Et voilà. Tolerastai patys jums davė ginklą - tai ir skelkite juo jiems į tapruragį.
Kaip ir jų "dvasios broliai" bolševikai, homunistinės ideologijos apologetai patys nenurims, į protą neateis, argumentų girdėti nepradės - jie ir toliau isteriškai rėkaus ir praplautsmegenių homsomolo aktyvistų gaujomis pjudys visus "nepolitkorektiškai" mąstančius žmones, reikalaudami linčo teismo. Nebent jie BIJOS tą daryti. ;)

Pikc rašė...

Atsiprašau - turėjo būti "chunveibinus".

Anonimiškas rašė...

Gal vertėtų surinkti mokytoją palaikančiųjų parašus? Bent jau morališkai ją palaikykime, jei turime tokią šiaudadūšę valdžią ir žiniasklaidą. O gal mes jų tokių verti?

Anonimiškas rašė...

Matote, logiškasis idealiste Pikc, tuo - jų pačių - ginklu dabar nėra kam skelti jiems į tarpuragę. Jūs naiviai tikite, kad šitie ligoniai patys iš savęs tokie drąsūs ir atkaklūs. Tikite, kad prieš šimtmetį siautėję bolševikai, bei dabar demokratiją vaidinantys liberastai dėl savo vertybių vien savo valia ardosi. O juk visos tokios atmatos tėra žaisliukai uzurpavusių pinigų leidybą/padirbinėjimą rankose. Tik transnacionalinė bankų sistema su savo transnacionalinių koorporacijų tinklu yra pajėgi finansuoti degradavusių veltėdžių akcijas, eisenas ir vaivorikštines revoliucijas viso pasaulio mastų. Jų rankose atsidūrė visa energetika, visa maisto industrija, visa nepriklausoma (niekam kitam nebepriklausanti) žiniasklaida,.. ir visa jurisdikcija - visa, kas tik gali turėti bent kokią įtaką visuomeniniam procesui. Ir dabar, šitie bijo tik dviejų dalykų: fizinio jų naikinimo/eilinio holokausto/ ir, kad masės nesusigaudytų, kame gi jų žydiškojo/žydrojo koščejaus gyvybingumas slypi. Tik dėl to, tokiu būdu - primesdami pasauliui iškrypimų marą - jie tikisi, kad pasaulis amžinai liks gyvuliškų instinktų gniaužtuose, ir nesugebės susivienyti kovai prieš jų šėtonišką despotiją.

Anonimiškas rašė...

" Aiški neteisybė, kurią “demokratinėje šalyje” vykdo vien tik oficialiai nuomonei pralaidi galingoji žiniasklaida kartu su valdžios institucijomis. Neįmanoma pabėgti nuo įspūdžio, kad vėl sugrįžome į tą pačią autoritarinę valstybę, iš kurios manėme seniai išėję." Gerb. Angele Raudiene, Jūs ką, tik dabar tai pamatėte?! Tai vyksta jau seniausiai ir visuotinai; tik tiek, kad visokie "marginališki, fanatiški" portalai dar neuždraudžiami, dar skelbia kitokį požiūrį... bet kas taip jau masiškai juos skaito?
Dėl to, ką rašė vienas komentatorius apie susitaikėlišką KB poziciją: deja deja, tai skaudi tiesa. "Įsipatoginusi bažnyčia", kaip rašė Š. Atėnuose Julius Sasnauskas. Tylėjo, tyli ir tylės, nes taip patogu ir saugu. Čia tau ne tarybmetis, kai KB disidentai kaip liūtai kovėsi ničnieko nebijodami...
Kas bus toliau??...

Anonimiškas rašė...

Kiekvieną dieną vis išgirstame po bjaurią naujieną kaip yra prievartaujama Lietuva.
Iš tikrųjų - kas bus toliau, ir ar atsilaikysime, broliukai ir sesutės?

Anonimiškas rašė...

cha cha, bankai valdo teismus, parlamentus ir ziniasklaida,, o zydai bankus, kaipgi, kas to nezino ;)) kokiu apgailetinu besmegeniu reikia buti...

linalk rašė...

Manau, kad atsilaikėme. Niekas nedraudžia gimdyti ir auginti vaikus, kuo daugiau vaikų gražiose krikščioniškose šeimose. Ir turėsim gražią Lietuvą...Ale kad tingi broliai katalikai, protingi labai nori būt, susiplanavę.Ir visus, turinčius daugiau kaip du vaikus, laiko perniek..Todėl ir žlugs mūsų Lietuvėlė, nes ne idealistų pečiams tokią masę abejingumo atlaikyti

Pikc rašė...

A, žiūriu, adminai dar "vandens nenuleido", dar šita šiukšlė čia tebeplaukioja... Ką gi - nebloga iškrypėliškos ideologijos atstovų "mentaliteto" iliustracija. :D

Pikc rašė...

Cha - apgailėtinu besmegeniu reikia būti, kad tokias autodestrukcines pažiūras, kaip tolerastija, skleistum. ;)
Na, o fatalistui "Anonimiškam" tegaliu pasakyti, kad su tokiu mąstymu - tik į grabą gultis. :) Be abejo, iškrypėliškos ideologijos sklaida užsiimančios kontoros gauna finansavimą iš užsienio, bet didžioji dauguma liberastų yra kvaili savaime - ir jie drąsūs dėl dviejų priežasčių. Pirma, niekas jiems rimtai nesipriešina - gi gaujos puolimo ("mobingo") atveju aukos arba puola muštis į krūtinę ir atgailauti, arba bando įrodinėti, kad jie ne kupranugariai. Antra, jie veikia būtent gaujomis, kaip šakalai: žiū, koks Tapinas kiaukteli ką nors - ir sujunda zombių minios. Kuo tai skiriasi nuo gatvės urlaganų, kurie drąsūs gaujomis? Ir, kaip ir tų urlaganų atveju, padėtis iškart pasikeistų, jeigu ta fauna ASMENIŠKAI pajustų grėsmę savo kailiui ir tektų jau patiems gintis. Užtektų vienam-kitam homjaunimo aktyvistui asmeniškai nukentėti - ir kitų lojimas iškart pritiltų. Nepamirškite - gi jie yra aršūs individualistai, jiems į viską nusispjauti, išskyrus save, savo "Brangiausiajai beigi Unikaliajai Didenybei" - užtat ir sakau, kad realios asmeninės atsakomybės grėsmė būtų puikus demotyvatorius. ;)

Pikc rašė...

Vertėtų - o taip pat vertėtų paremti finansiškai, advokato išlaidoms, jei mokytojos šeima sugalvotų kad ir kokį Tapiną po teismus patampyti už kurstymą diskriminuoti dėl "tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų". ;)

Anonimiškas rašė...

joo,po Pikco komentaru 13:30,pasirašau 100 proc.

Anonimiškas rašė...

"Na, o fatalistui "Anonimiškam" tegaliu pasakyti, kad su tokiu mąstymu - tik į grabą gultis."
- Siūlyčiaus pačiam keltis iš dyko drybsojimpo grabe.
"Be abejo, iškrypėliškos ideologijos sklaida užsiimančios kontoros gauna finansavimą iš užsienio"
- Iškrypėliškos ideologijos sklaida vykdoma viso pasaulio mastu. Kas gi tokius resursus dar be "teisėtų" pinigų padirbinėtojų gali turėti, kad taip plačiai išskaidyti absurdus būtų įmanoma? Pabandyk sau atsakyti į tai, ir nebegalėsi ramiai sau grabe snūduriuoti.
", bet didžioji dauguma liberastų yra kvaili savaime - ir jie drąsūs dėl dviejų priežasčių. Pirma, niekas jiems rimtai nesipriešina - gi gaujos puolimo ("mobingo") atveju aukos arba puola muštis į krūtinę ir atgailauti, arba bando įrodinėti, kad jie ne kupranugariai. Antra, jie veikia būtent gaujomis, kaip šakalai
- Vaikeliuk, kvaili - patys savaime negalėtų turėti tarpgaujinio koordinavimo. Jei jau yra tų gaujų koordinacija, tai turime pripažinti, kad yra ir koordinuojantieji. Kad globaliu mastu tą daryti, būtini astronominių mastų resursai. O pas šakalus nėra taip, kad jei vieną gaują kas nors ištiko, tai apie tai staugtų visos gaujos.
": žiū, koks Tapinas kiaukteli ką nors - ir sujunda zombių minios."
- Tapino vardu išplatinta ir išreklamuota "Vilko valanda" yra nesąmonių kratinys su įterptais realiai veikiančių banksterių vardais. Visas taip papiltas absurdų šiukškynas susimaišo neišrankiųjų masių galvelėse su žinomais faktais . Tas daroma tam, kad bet kada būtų galima besipriešinančius totaliam mulkinimui, apkaltinti, neva, tokie yra vien pasakų prisiskaitę.
" Kuo tai skiriasi nuo gatvės urlaganų, kurie drąsūs gaujomis? Ir, kaip ir tų urlaganų atveju, padėtis iškart pasikeistų, jeigu ta fauna ASMENIŠKAI pajustų grėsmę savo kailiui ir tektų jau patiems gintis. Užtektų vienam-kitam homjaunimo aktyvistui asmeniškai nukentėti - ir kitų lojimas iškart pritiltų"
- Mažuti, esi net labai pastabus. Gatvės urlaganai tai ir yra auginama liberastų pamaina. Tas atitinka spaliukų, pionierių ir komjaunuolių organizacijas, tik jau kitaip įvardijant. Nors jų visų veikla koordinuojama iš vieno centro, niekas negins nei vieno iš jų asmeniškai. Tas nėra būtina, nes juos ir taip vienija bandos instinktas. Ir bausk juos po vieną kiek išmanydamas, koordinatoriams dėl to nei šilta nei šalta. Tie naudoja masinio poveikio priemones asmeniškai patys niekur nesišviesdami. Ir tik iš pačių urlaganų tarpo aktivystai-chlapčiukai veikia atvirai savo vardu. Jų niekam negaila, štai juos gali bausti, kiek tinkamas. Tik žinok, visi tavo baudimai bus atsukti prieš tave patį. Tu būsi apšauktas netolerantišku ir dar daug, daug kuo...

Anonimiškas rašė...

Nejau "Anonimiškas" 2017-06-20 08:55 neskaitė Lietuvos vyskupų ganytojinio laiško šia tema? O vertėtų perskaityti. Jį galima rasti portale Katalikai.lt

Pikc rašė...

O taip - kadangi vis dar yra naivių žmonių, kurie nežino visos TEISIBĖS apie pasaulinį sąmokslą beigi šiaip iliuminatus, belieka tokius užjausti ir iš savo žinojimo aukštybių atlaidžiai vadinti "vaikeliukais" beigi "mažučiais". Žemai iš pagarbos nulenkęs galvą nuolankiai maldauju Neprilygstamojo Išminties Bokšto atskleisti, iš kokių šaltinių galima pasisemti tokių visaapimančių žinių, kaip pasiekti tokį nušvitimą ir žinojimo gilybę, kad suvokčiau TEISIBĘ ir bent kažkiek priartėčiau prie tamstos žinojimo, KAIP VISKAS YRA IŠ TIKRŪJŪ.

Anonimiškas rašė...

Kevin B. MacDonald, Henry Ford, David Duke, E.Michael Jones ir t.t. Yra daug idomiu faktu apie zydu vaidmeni svarbiausiuose pasaulio ivykiuose

Pikc rašė...

Gerai - tarkim, tikiu, kad tamsta tikrai skaitė minėtų autorių darbus, o ne "sėmėsi išminties iš tinklapių", kurių adresas baigiasi ".ru". Aš, prisipažinsiu, nesu tiek apsišvietęs - tik šiek tiek skaičiau ir klausiausi Diuko. Bet senokai, todėl neprisimenu, ar jis vystė pasaulinio žydų sąmokslo teorijas. Dėl kai kurių žydų ir jų organizacijų parazitavimo, demonstruojamo supremacizmo ir neigiamo vaidmens Europos ir pasaulio istorijoje ginčytis būtų sunku, bet dėl centralizuotos sąmokslininkų organizacijos kyla tam tikrų abejonių. Dėl tos priežasties man, kaip neapsišvietusiam, kyla štai kokie klausimai:
1. Jeigu egzistuoja slapta žydų organizacija, siekianti užvaldyti "gojus" per, tarkim, iškrypėliškos propagandos skleidimą - kaip tada paaiškinti faktą, kad tokia pati propaganda skleidžiama ir Izraelyje? Juk ten irgi pederastų paradai vyksta.
2. Dabartinė vyraujanti ideologija yra neomarksizmas, išsivysčiusi marksizmo pagrindu - ir taip, žydai ir ten, ir ten suvaidino esminį vaidmenį. Bet štai kas yra: nors, tarkim, žydas ortodoksas ir žydas bolševikas gali save laikyti (ir greičiausiai laiko) "iūber alle" visų kitų "neišrinktųjų" atžvilgiu - kaip jie gali sudaryti vieną bendrą sąmokslininkų organizaciją, kai jų įsitikinimai radikaliai skiriasi?
3. (iš tamstos ankstesnio komentaro) Kokiu būdu užsienio finansavimas paneigia finansuojamųjų kvailumą? Gi kvailius kur kas lengviau sukurstyti.
4. Kuo čia dėta Tapino knyga (neskaičiau ir neketinu skaityti)? Aš gi kalbėjau apie jo vaidmenį užsiundant šakalais tikybos mokytoją.
5. Tai kas tas "vienas centras", kuris "viską koordinuoja"?

Pikc rašė...

Čia kuriam "Anonimiškam" adresuota? :D

Anonimiškas rašė...

1. O kas čia keisto? Juk tas užkratas veikia vienodai visus, kurie nėra pašvęsti tą dalyką organizuoti bei vykdyti.
2. Na ir kas, kad tokia antis paleista? - Yra juk NE VISAI TAIP. Ir prie ko čia grynai hierarchiniai struktūrai gali būti reikalingi vieningi įsitikinimai?
3. O kas gi neigia tai?
4. Jis buvo taip (su visais ten pateiktais absurdais) išreklamuotas - "išaukštintas" masių/mulkių akyse. Ir todėl dabar jis mulkiams autoritetas, su kurio nuomonę privalu skaitytis... Argi nepastebite, kad visi mūsų(?) po'lytiniai veikėjai tokio išreklamavimo būtu užkeliami ant pjedestalo?
5. Patvirtinimo apie jo egzistavimą jokiuose šaltiniuose nerasi, nes tai nėra atvira ir demokratinė struktūra. Neįmanoma būtų parazituoti apie tokį veikos pobūdį viešai apsiskelbus ir net įregistravus (bendra tvarka) parazitavimą reglamentuojančius įstatus. Tą įmanoma atpažinti tik "pagal jų vaisius".

EJ rašė...

Saltis ir tamsa sustipreja pries ausra.

Neutraliai rašė...

Neutraliai stebių judviejų pasikandžiojimus ir deja, matau, kaip lipate ant vieno seno kaip pasaulis grėblio, ypač Anonimiškas. O būtent: dėl blogio visada kalti kiti. Ir kuo to blogio daugiau pasaulyje, tuo kaltesni KITI, ir tuo aršiau reikia juos kaltint ir badyt pirštais. (Anonimiškas tą ypač entuziastingai daro.) Chebra, blogio problema PIRMIAUSIA yra metafizinė. Tai, ką Jūs čia analizuojate, iš esmės yra paviršiniai purslai. Kitų kaltinimu blogį tik didiname. Apie vaistukus nekalbėsiu. Tam reikia metafizinio mąstymo. Nors pradinio lygmens. Su visa pagarba, ir malonios dienos visiems skaitantiems komentarus.

Anonimiškas rašė...

Homoseksualumo dvasia apsėda žmones, todėl jie jaučia potraukį tai pačiai lyčiai. Štai kodėl vaistai negydo homoseksualumo. Čia reikia Jėzaus Kristaus. Melsti išvadavimo. Štai kodėl pritarti homoseksualumui, homoseksualų santuokoms yra nusikaltimas, rimta nuodėmė.

Anonimiškas rašė...

Propatria bukaprociu portalas:D vieni radikalai..jei butu jusu valdzia tai visus iszudytumete ir sedetumet uzsidare. Gerai kad sita tauta protinga emigruos..o tokius pusprocius kaip jus rusai siaip ar taip po viena isgaudys.

Anonimiškas rašė...

As manau Propatria yra homoseksualus ruporas. Nupirkstas geju pinigais.
Nes puse propatria komandos yra gejai

žara rašė...

Melsiuos už Kovojančią Bažnyčią.

Anonimiškas rašė...

Perskaičiau protingą, nuoseklų, logišką straipsnį, perskaičiau komentarus ir kontrkomentarus. Kas belieka? Susiimti už galvos - juodžiausi viduramžiai Lietuvoje!

Anonimiškas rašė...

"Neutraliai stebių judviejų pasikandžiojimus ir deja, matau, kaip lipate ant vieno seno kaip pasaulis grėblio, ypač Anonimiškas."
- Jūs vertinate, reiškia, nesate neutralus.
"O būtent: dėl blogio visada kalti kiti. Ir kuo to blogio daugiau pasaulyje, tuo kaltesni KITI, ir tuo aršiau reikia juos kaltint ir badyt pirštais. (Anonimiškas tą ypač entuziastingai daro.)"
- Šiais laikais yra madinga užsiėminėti taip vadinamu pozityviu mastymu.. Aiškiai, Jūs ta vienpusiškumo liga ir esate užsikrėtęs. Galiu tik užjausti dėl to Jus, nes to "pozityvaus mastymo" (nieko, o svarbiausia - žydų - jokiu būdu nekaltinnti ir net neįtarinėti) propaganda užsiima būtent patys žydai, tiksliau - kabalistai ir net nevisai kabalistai, o tik jų paprotyti. Jei Jums kabalos paminėjimas nieko įtartino dar nepasako, tai galiu informuoti, jog kabalos mokslas(?), yra salaptas žydų šventraščio Toros komentaras - išaiškinimas, kaip patiems žydams dera suprasti užšifruotus Toros tekstus. Pašvestieji kabalistai viešam kalbėjimui naudojasi taip vadinama šakų kalba. Jos esmė yra ta, kad įprastiems žodžiams jie turi visai kitas prasmes. Pašaliečiams atrodo, jog taip padrikai kalbasi apykvailiai, tuo tarpu patiems kabalistams - tie nelabai ryšlūs įprastinėmis (šakų) reikšmėmis žodžių junginiai, slaptosiomis (šaknų) reišmėmis - jungiasi į vien tik jiems suprantamus vienareikšmius teiginius. Taip jie gali viešai, niekam nieko net neįtariant, aptarinėti savus slaptus reikalus.
"Chebra, blogio problema PIRMIAUSIA yra metafizinė. Tai, ką Jūs čia analizuojate, iš esmės yra paviršiniai purslai."
- Perfrazavus: arkliui žmonių kalbos apie tai, kam reiks plūgą traukti, irgi metafizika...
"Kitų kaltinimu blogį tik didiname. Apie vaistukus nekalbėsiu. Tam reikia metafizinio mąstymo. Nors pradinio lygmens."
- Yra posakis: "Nuo durnumo vaistų nėra". - Būtina pačiam pradėti mąstyti, ir tiek...
"Su visa pagarba, ir malonios dienos visiems skaitantiems komentarus."
- Ačiū! Ir ramios nakties...

Pikc rašė...

Na, va, kaip gerai, kai galima apie visą Lietuvą susidaryti įspūdį iš kelių komentarų, dauguma kurių apskritai parašyti vieno veikėjo. :)
Bet šeip jo - seubas! :)
P.S. Vis dėlto, smalsumas pagavo: paprastai apie "juodžeusius viduramžius" veblena homsomolo ligoniai, vienas kurių čia irgi atropojo (2017-06-21 16:57, 2017-06-21 16:56, 2017-06-19 22:40) - bet tokie niekad šito teksto nepavadintų "protingu, nuosekliu, logišku". Atvirkščiai - šitai faunai jis kaip tik būtų tų pačių "juodžeusiū viduramžiū" pavyzdys, nes juk prieš "progresyves europines viartibes". Tad katrie komentarai yra tų "juodžiausių viduramžių" išraiška ir kodėl?

Anonimiškas rašė...

Kaip baisiai skamba. Už kovojančią bažnyčią. Linkiu tik nepradėti žeberklais vytis tų nuodėmingųjų. ŠLYKŠTU, jei dar vadinate save krikščione. Nebent jūsų tikėjimas yra pagrįstas kova. Na, bet taip juk krikščionybė ir pasiekė populiarumą ;)

Anonimiškas rašė...

Ar jūs juokaujate? Kaip galit kažkam aiškinti kas jam yra nuodemė, o kas ne? Jūs, dabar pati darote nuodėmę. Apskritai, linkiu paskaityti tikrų, ne pseudo straipsnių apie tai, kaip iš tikrųjų yra su homoseksualais ir išlysti iš uolos.

Anonimiškas rašė...

Man gėda vadintis krikščione dėl tokių kaip jūs, kurstančių pyktį ir kovas. Jei tik ir žiūrėsime ir galvosime į ką badyti pirštais, juuk krikščionybė pradings, nes tik ant to ji ir laikosi. Senoji karta išmirs Lietuvoje, o krikščionių palikuonių nemanau, kad labai pritrauks į bažnyčią, kadangi ji skatina ne keistis ir eiti kartu su pasauliu, bet kovoti su jau esamais normatyvais ir traukti pjūklus. BAISU!

Pikc rašė...

Cha, tavarišč komjaunuolei tiesiog verbalinė diarėja (2017-06-22 16:45, 2017-06-22 16:39, 2017-06-22 16:37, 2017-06-22 16:35) prasidėjo iš to pasipiktinimo, kad jos garbinimo objektą kažkas išdrįso užkabinti. :D
P.S. Šita "krikščione" apsimetanti homsomolo aktyvistė net nesugeba liberast-neomarksistų seniai nuvalkiotos klišės teisingai užrašyti - neskiria "olos" nuo "uolos". "Progresyvai", škias. :D:D:D

Anonimiškas rašė...

Spėju, anot jūsų, straipsniai, kurie teigiamai atsiliepia apie homoseksualumą yra geri straipsniai, o tie, kuriuose neigiamai atsiliepiama apie homoseksualumą, tai jau šitie straipsniai yra pseudostraipsniai. Tai gal jums ir gėjų manifestas yra geras straipsnis, o ne koks nors pseudo? Juk jame labai teigiamai atsiliepiama apie gėjus. Tai - piktažodžiavimas. Vadinti homoseksualumą kažkuo geru yra piktažodžiavimas, nes tai, kas blogai, nuodėminga, purvina ir pavojinga, yra palaikoma kažkuo normaliu, kažkuo geru, kažkuo, kas Dievui patinka. Jei sakome, kad homoseksualai gali tuoktis, tai mes skatiname tuos žmones nusidėti, palaikome jų nuodėmingumą, tuo pačiu statome ir savo sielą į labai pavojingą situaciją.

Anonimiškas rašė...

Kai tik kas nors pasako, kad homoseksualumas yra nuodėmė, taip beveik visada atsiranda, kas pasisako, jog čia labai juodi viduramžiai. Nei jūs žinot, kas tie viduramžiai buvo, nei ką.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Ypatingo pikantiškumo situacija įgauna prisiminus, kad šita apie "viduramžius" ir "atsilikimą" žviegianti fauna yra ikicivilizacinio gyvuliškumo apologetai. ;)

Pikc Kažinkavičius rašė...

Radote, su kuo apie sielą kalbėti. :) Ir apskritai, bandyti argumentais kalbėtis su fanatikų fauna, kurie ne tik buki, bet ir beraščiai, tačiau vis tiek įsivaizduoja esą "šiuoliniai žmonės", "progreso beigi "tikro" mokslo nešėjai" tarp "tamsoliū-retrogradū", negalinčių "išlYsti iš Uolos" - gerokai naivu, mano galva. Iš esmės, tai tas pats, kas bandyti logikos pagalba įtikinti kokį nors bolševikų laikų komsomolo aktyvistą, išverstomis akimis, įraudusia fizionomija ir putotais nasrais rėkiantį "Daloi klerikalov! Dajoš komunizm!" Tai va šitie "dajoš homunizm!" padarai yra LYGIAI tokie patys. ;)

item