Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį

Tai buvo didelio idealizmo kunigas   Mykolas Krupavičius, vėliau gavęs prelato titulą.  Šių metų gruodžio mėnesio 4 dieną sueina 50 metų nuo...

Zigmas Tamakauskas. Minėjome Prezidento Antano Smetonos 146-jį gimtadienį

Minėjimo dalyviai. R. Kaminsko nuotr. Šių metų rugpjūčio mėnesio 10 dieną Kauno istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros kiemelyje įvyko...

Zigmas Tamakauskas. Tautos žygdarbis

Laiko tėkmės rate su tariamai besibaigiančių ar jau savo griaunamąją jėgą beprarandančių virusų šėlsmu atskubėjo pirmasis vasaros šviesia...

Zigmas Tamakauskas. Lietuvos Steigiamasis Seimas - Vasario 16-osios Akto gairių subrandintas vaisius

Šiais metais žiniasklaidos priemonėse vis dažniau girdime minint Lietuvos Steigiamąjį Seimą ir jo artėjantį šimto metų sukakties jubiliej...

Zigmas Tamakauskas. Velykos – Kristaus Prisikėlimo šventė: tada ir dabar

1989 m. kovo mėnesį su buvusios Kauno 21-osios vidurinės mokyklos mokytojų grupe lankydami Nepriklausomybės kovų vietas, užsukome ir į Ši...

Zigmas Tamakauskas. Aleksandras Stulginskis - taurios asmenybės Prezidentas

Lėtai per Kauno katedros centrinę navą prie Didžiojo altoriaus artinasi mįslingo veido išraiškos gana žvalus senelis. Atėjęs į presbiteri...

index