Virš 500 žmonių pasirašė laišką Lietuvos vyskupams dėl Komunijos dalijimo būdo

528 tikintieji iš visų Lietuvos vyskupijų Lietuvos Vyskupų Konferencijai (LVK) išsiuntė laišką , kuriame klausia, ar pasibaigus COVID-19 ...

Paskelbtas viešas laiškas Lietuvos vyskupams dėl šv. Komunijos dalijimo būdo

Balandžio 27 d. Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK) paskelbė sprendimą vėl aukoti viešas šv. Mišias, išskyrus sekmadieniais. Šiuo sprendi...

Zigmas Tamakauskas. Velykos – Kristaus Prisikėlimo šventė: tada ir dabar

1989 m. kovo mėnesį su buvusios Kauno 21-osios vidurinės mokyklos mokytojų grupe lankydami Nepriklausomybės kovų vietas, užsukome ir į Ši...

Neteisingai apkaltintas kardinolas Pellas – laisvas žmogus

Antradienį Australijos Aukščiausiasis teismas išteisino George‘ą Pellą. Vienbalsiu teisėjų sprendimu buvo patenkintas ieškinys, reikalauj...

Vytautas Vyšniauskas. Sistemingos patyčios iš Bažnyčios tarnauja Europos islamizacijai

A. Kuliešio nuotrauka Antilenkiškas ir antikatalikiškas pasityčiojimas iš Turgelių parapijos (Šalčininkai) tikinčiųjų ir visos Bažnyčio...

Kun. Robertas Urbonavičius. Didingas ženklas (Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų)

Pasirodė danguje didingas ženklas:  moteris, apsisiautusi saule,  po jos kojų mėnulis,  o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas ...

Kardinolas Sarah: aukštas pareigas užimantys ganytojai siekia pakeisti krikščionišką moralę

Aukštas pareigas užimantys Bažnyčios ganytojai siekia pakeisti Bažnyčios mokymą apie gyvybę, santuoką ir šeimą, pareiškė kardinolas Rober...

Atsivertėliai iš islamo prašo popiežiaus liautis skatinus Vakarų islamizavimą

Grupė iš islamo į katalikų tikėjimą atsivertusių tikinčiųjų nusiuntė pop. Pranciškui dramatišką atvirą laišką. Jį jau pasirašė daugiau ne...

Vilniuje vyskupu pašventintas Darius Trijonis

Gruodžio 16-ąją Vilniaus katedroje arkivyskupas Gintaras Grušas įšventino kun. Darių Trijonį vyskupu. Iškilmėse dalyvavo apaštališkasis n...

LVK pirmininkas: Gavome žinią, kad popiežius atvyks į Lietuvą

Lt.radiovaticana.va Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas lapkričio 22 d., vykstant Lietuvos Vyskup...

Šveicarijos planuotos tėvystės organizacijos prezidentė pakviesta kalbėti Vatikane

Vatikano Popiežiškoji gyvybės akademija (angl. Pontifical Academy for Life ) surengė konferenciją, kurios tematika lietė su gyvenimo paba...

Lapkričio 20 d. - kun. E. Naujokaičio paskaita „Šventosios Mišios: tradicinių apeigų istorija ir simbolika“

„Žmogus, atsidavusiai patarnaudamas šventosiose Mišiose, nusipelno daugiau nei atiduodamas visus savo turtus vargšams ar kaip piligrimas ...

Kun. Robertas Urbonavičius. Ne mokytojai, bet liudytojai

Jūs turite vienintelį Tėvą danguje.  Jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus (Evangelijos antifona) Yra pagunda šio sekmadienio Ev...

Kun. Robertas Urbonavičius. Šventumo revoliucija (Visų Šventųjų iškilmė)

Maloniai priimk, Viešpatie,  šias dovanas, kurias aukojame,  pagerbdami visus šventuosius, ir leisk patirti, kaip jie rūpinasi mūsų...

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

index