Pilypas Žukauskas-Narutis. Nutarimas sukilti

Ištrauka iš P. Naručio knygos „Tautos sukilimas 1941“, Oak Lawn, Illinois, JAV, 1994.  Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Štabo posėdis ...

Arūnas Bubnys. Pilypas Žukauskas-Narutis – Birželio sukilimo organizatorius ir Štuthofo kalinys

Lygiai prieš šimtą metų, 1920-ųjų gegužės 26 dieną, gimė Pilypas Žukauskas-Narutis, vienas iš 1941 m. Birželio sukilimo organizatorių. Mi...

Pilypas Žukauskas-Narutis. 1941 birželio sukilimas Kaune

Straipsnio autorius Pilypas Narutis 1941 sukilimo metu (tuomet 21 metų studentas) buvo LAF vyr. štabo Įgaliotinio krašte L. Prapuolenio ...

Pilypas Žukauskas-Narutis. 1941-ųjų birželį prisimenant

Šių metų birželio 7 dieną mirė ir birželio 13 dieną buvo palaidotas vienas iš pagrindinių 1941 m. Birželio sukilimo organizatorių, tuome...

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

index