Nerijus Pipiras. Gyva tauta kol gyva jos atmintis

(Kalba, sakyta Ukmergės rajone, dukstynos kapinėse, prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo, 2020 – 07 – 04) „Ieškojau tėviškės tam...

Kun. Nerijus Pipiras. Žodis šventinant koplytstulpį, skirtą Dievo Tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui

propatria.lt nuotr. Kalba, sakyta 2019 m. liepos 13 dieną Ukmergės rajone, monsinjoro Alfonso Svarinsko partizanų parke, šventinant ark...

Kun. Nerijus Pipiras. Žodis prie Monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo

propatria.lt nuotr. Kalba, sakyta 2019 m. liepos 13 dieną Ukmergės rajone, monsinjoro Alfonso Svarinsko partizanų parke, minint penktąs...

Kun. Nerijus Pipiras, kun. Robertas Urbonavičius. Vilties mokytoja

  Dievo Tarnaitės Adelės Dirsytės gimimo 110 – tosioms metinėms atminti. Popiežius Pranciškus viešėdamas Lietuvoje, rugsėjo 23 d., ...

Kun. Nerijus Pipiras. Mečislovo Reinio ir Teofiliaus Matulionio laikysena kalinimų metu

Arkivysk. Teofilius Matulionis Mečislovas Reinys: pamokos Smolenske ir Daugpilyje Tiek arkivyskupas Teofilius Matulionis, tiek ir M...

Kun. Nerijus Pipiras. Viltis tamsoje: Dievo tarnaitė, kankinė Adelė Dirsytė

Šį mėnesį norisi praskleisti užsklandą ir prisiminti tikėjimo kankinę, Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę. Balandžio 15–oji – jos gimimo žemei ...

Kun. Nerijus Pipiras. Mečislovas Reinys - Dievo Gailestingumo vyskupas

Arkivyskupas Mečislovas Reinys Biografijos bruožai Būsimasis arkivyskupas Mečislovas Reinys gimė 1884 metų vasario 5 dieną Daugai...

Kun. N. Pipiras, kun. A. Končius. Visa atnaujinti ir ištverti Kristuje (Dievo Tarnaitė Adelė Dirsytė)

Visų Šventųjų Šventė mūsų žvilgsnius kreipia į Dangų – mūsų Tėvynę, kurioje mūsų broliai ir seserys šventieji amžinoje laimėje šlovina Vi...

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

index