J.E. Kęstutis Kėvalas. Kunigas turi pasisakyti (laiškas kunigams)

Brangūs broliai kunigai, Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasklido diskusija ar kunigas ir pati Bažnyčia gali pasisakyti rūpimais klausimais? ...

Vysk. Kęstutis Kėvalas: „Tėvai negali jausti, kad valstybės pagalba – grėsmė prarasti vaikus“

Telšių kunigų seminarijos nuotr. bernardinai.lt Netylant diskusijoms dėl nuo liepos įsigaliojusio naujo Vaiko teisų apsaugos pagrin...

Kęstutis Kėvalas. Būtinas vilties kultūros stiprinimas

Kauno arkivyskupijos vyskupo augziliaro Kęstučio Kėvalo kalba Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime 2014-03-11 Seime Vakarų civiliz...

index